Tamamlanan Araştırma Projeleri

Proje Adı Destekleyen Kuruluş Öğretim Üyesi
Atmosferdeki Ozon Seviyelerinin İncelenmesi, 104Y163 TÜBİTAK-ÇAYDAG Prof. Dr Sait Cemil SOFUOĞLU; Araştırmacı, Prof Dr. Aysun SOFUOĞLU, Araştırmacı
Balıkesir İli Atmosferik Kirleticilerin ve İç Hava Kirliliğinin Konsantrasyon, Kaynak ve Sağlık Risklerinin Belirlenmesi,108Y166 TÜBİTAK-ÇAYDAG Prof. Dr Sait Cemil SOFUOĞLU; Danışman
Biyopolimerle Mermer Yüzeylerin Korunması, 104M564 TÜBİTAK MAG Projesi Prof. Dr Aysun SOFUOĞLU; Araştırmacı
Dilovası Endüstri Bölgesi ve Çevresinde Hava Kirliliğine Neden olan Organik ve İnorganik Kirleticilerin Düzeylerinin ve Kaynaklarının Belirlenmesi, 113Y500 TÜBİTAK- ÇAYDAG Prof. Dr Sait Cemil SOFUOĞLU; Danışman
Drinking Water Exposure to Metals and Volatile Organic Compounds and Risk Assessment for NHEXAS Arizona and Border USEPA Prof. Dr Sait Cemil SOFUOĞLU; Araştırmacı, Post Doktora
Ergene Havzası Endüstri ve Kent Atmosferinde Hava Kirliliği ve Sağlık Risk Haritalarının Çıkartılması (PM, VOC, PAH, SO2, NO2, O3), Kaynaklarının Belirlenmesi,114Y576 TÜBİTAK Prof. Dr Sait Cemil SOFUOĞLU; Araştırmacı
Güneydoğu Anadolu Jeotermal Enerji Potansiyeli GAP İdaresi Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı Prof.Dr. Alper BABA; Yürütücü
İlköğretim Okullarında Bina-İçi Çevresel Kalitenin Değerlendirilmesi, 105Y263 TÜBİTAK-ÇAYDAG Prof. Dr Sait Cemil SOFUOĞLU; Yürütücü, Prof. Dr. Aysun SOFUOĞLU; Araştırmacı
İzmir Aliağa Bölgesinde Hava Kirliliğine Neden Olan Organik ve İnorganik Kirleticilerin Düzeylerinin, Kaynaklarının ve Sağlık Etkilerinin Belirlenmesi, 104Y276 TÜBİTAK-ÇAYDAG Prof. Dr Sait Cemil SOFUOĞLU; Araştırmacı
İzmir İlinde İçme Suyu Kaynaklı Maruziyet ve Risk Seviyelerinin Değerlendirilmesi, İÇTAG-Ç077 TÜBİTAK-İÇTAG Prof. Dr Sait Cemil SOFUOĞLU; Yürütücü, Prof. Dr. Aysun SOFUOĞLU; Araştırmacı
Karaburun Yarımadası’ndaki Deniz Suyu Girişimi ve Denize Boşalımının Hidrojeolojik Çalışmalar ve Matematiksel Modelleme ile Araştırılması, 103Y042 TÜBİTAK-ÇAYDAG Prof.Dr. Alper BABA; Yürütücü
Klorlu Toksik Organikler Dış Atmosferde Ölçülüp İzlenerek Türkiye’nin Bu Toksikler Yönünden Kirlilik Potansiyelinin Belirlenmesi, İÇTAG-Ç033 TÜBİTAK İÇTAG Prof. Dr Aysun SOFUOĞLU; Yürütücü
Mermer Anıt Yüzeylerinin Biyo Nano Kompozitlerle korunması, 108M335 TÜBİTAK MAG Projesi Prof. Dr Aysun SOFUOĞLU; Araştırmacı
Muş ili Jeotermal Enerji Potansiyeli Projesi Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı- Alpaslan Üniversitesi Prof.Dr. Alper BABA; Yürütücü
Okullarda İç Hava Kalitesi Eğitimi: Pilot Çalışma İzmir MMO İzmir Şubesi Prof. Dr Sait Cemil SOFUOĞLU; Araştırmacı
REFLECT- Redefining Geothermal Fluid Properties At Extreme Conditions To Optimize Future Geothermal Energy Extraction, Project No: SEP-210549763 H2020 – Avrupa Birliği Prof.Dr. Alper BABA; Araştırmacı
Relating Symptoms of Office Building Occupants to Indoor Environmental Quality Philip Morris Ext. Research Program Prof. Dr Sait Cemil SOFUOĞLU; Araştırmacı, Post Doktora
Rural Regeneration Through Systemic Heritage-Led Strategies, Project No: 776465 H2020 – Avrupa Birliği Prof.Dr. Alper BABA; Araştırmacı
Su-Enerji-Gıda Bağlantısı: Tarım İçin Jeotermal Su TÜBİTAK 2549- Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İş birliği Programı Prof.Dr. Alper BABA; Yürütücü
Turkey: Development of Cumulative Impact Assessment of Geothermal Resources Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Prof.Dr. Alper BABA; Yürütücü
Türkiye de Gerçekleştirilen Jeotermal Enerji Projelerinin Temiz Enerji Bağlamında Değerlendirilmesi Balçova Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi İzmir ve Kızıldere Jeotermal Santralı Denizli, 104M301 TÜBİTAK-MAG Projesi Prof. Dr Aysun SOFUOĞLU; Araştırmacı
Türkiye'de Seçilmiş Kentsel ve Kırsal Alanlar Toprak ve Hava Örneklerinde Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK'lar) Belirlenmesi, 112Y315 TÜBİTAK- ÇAYDAG Prof. Dr Sait Cemil SOFUOĞLU; Araştırmacı, Prof. Dr. Aysun SOFUOĞLU; Araştırmacı
Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi TÜBİTAK 1007 Dr. Öğr. Üyesi Hatice Eser Ökten; Araştırmacı
URBANREC - Kentsel Hacimli Atıkların Yüksek Değer Katılmış Ürünlere Geri Dönüştürülmesi İçin Yenilikçi Değerlendirme Yaklaşımları H2020-Avrupa Birliği Prof. Dr Sait Cemil SOFUOĞLU; Araştırmacı
Yakıt Oxygenate lerin Klinoptilolitçe Zengin Doğal Zeolite Adsorpsiyonunun İncelenmesi TÜBİTAK-MİSAG Prof. Dr Aysun SOFUOĞLU; Araştırmacı