Yüksek Lisans Programı

Çevre Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı 2018-2019 Bahar Yarıyılı

Açılacak Dersler

Adayların herhangi bir mühendislik disiplininden lisans derecesine sahip olması gerekmektedir. Yüksek lisans programına kabul edildikten sonra aşağıda verilen ders programlarından en az 21 kredi ders tamamlamak ve tez zorunluluğu vardır. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nün özel izni olmadığı takdirde tez kabulüne kadar bütün yüksek lisans öğrencilerinin sürekli kayıtları zorunludur. Öğrenciler en az üç tane zorunlu olarak belirtilen dersler arasından seçim yapmak zorundadırlar. Kalan kredi ihtiyaçları diğer bölümlerin ya da diğer disiplinlerarası yüksek lisans programlarının sunduğu ilişkili derslerle tamamlanabilir.

AKTS formlarına Uluslar arası İlişkiler Ofisi’nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Zorunlu Dersler

Ders kodu Ders adı  Kredi Açıldığı bölüm
CHE 533 Çevre Mühendisliğinde Kütle Taşınımı  3+0 Kimya Mühendisliği
ENV 602 İleri Çevre Kimyası  3+0 Çevre Mühendisliği
ENV 603 Çevresel İstatistik  3+0 Çevre Mühendisliği
ENV 500 Yüksek Lisans Tezi  0+1 Çevre Mühendisliği
ENV 591 Teknik Yazım, Araştırma Yöntemleri ve Etik 2+0 Çevre Mühendisliği
ENV 598 Araştırma Semineri*  0+2 Çevre Mühendisliği
ENV 8XX Uzmanlık Alanı Çalışmaları 8+0 Çevre Mühendisliği

* Tüm öğrenciler en geç 4. dönemlerine kadar bu derse kayıt olmuş olmalıdırlar.

Seçmeli Dersler

Ders kodu Ders adı  Kredi Açıldığı bölüm
ENV 502 Çevresel Biyoteknoloji  3+0 Çevre Mühendisliği
ENV 503 Sürdürülebilir Enerji ve Çevre  3+0 Çevre Mühendisliği
ENV 504 Biyoenerji Teknolojisi  3+0 Çevre Mühendisliği
ENV 505 Mikroalg Biyoteknolojisi  3+0 Çevre Mühendisliği
ENV 506 Çevresel Maruziyet ve Risk Değerlendirmesi  3+0 Çevre Mühendisliği
ENV 507 İç Hava Kirliliği  3+0 Çevre Mühendisliği
ENV 508 Hava Kirliliği Kontrolü I  3+0 Çevre Mühendisliği
ENV 509 Hava Kirliliği Kontrolü II  3+0 Çevre Mühendisliği
ENV 580 Çevre Mühendisliğinde Özel Konular  3+0 Çevre Mühendsiliği