Dr. Öğr. Üyesi Hale DEMİRTEPE

Çevre Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı

Doktor Öğretim Üyesi

İletişim:

 • +90 232 750 6855
 • Mühendislik Fakültesi - C Binası, Oda No: B-204
 
Hocamızın akademik çalışmalarına erişmek için aşağıdaki GCRIS bilgi butonuna tıklayınız.

Eğitim:

 • Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye
 • Yüksek Lisans:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye
 • Lisans:    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Araştırma Alanları:

 • Kirlenmiş toprakların ve sedimanların iyileştirilmesi
 • Çevresel kirletici akıbetinin belirlenmesi ve modellenmesi
 • Kalıcı organik kirleticilerin biyotik ve abiyotik bozunumu
 • Bina-içi çevre kalitesi ve risk değerlendirmesi
 • Yarı uçucu organik bileşikler

Güncel Yayınlar:

 • DEMİRTEPE, H. (2024). Soil Contamination by Metals/Metalloids around an Industrial Region and Associated Human Health Risk Assessment. Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences, 10(1), 91-105. https://doi.org/10.28979/jarnas.1351234
 • Nováková Z, Novák J., Bittner M., Čupr P., Pribylová P., Kukučka P., Smutná M., Escher BI., Demirtepe H., Miralles-Marco A., Hilscherová K. (2022) Toxicity to bronchial cells and endocrine disruptive potentials of indoor air and dust extracts and their association with multiple chemical classesJournal of Hazardous Materials, 424 Part A, 127306. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.127306
 • Demirtepe H.Melymuk L., Codling G., Palkovičová Murínová Ľ., Richterová D., Rašplová V., Trnovec T., Klánová J. (2021) Targeted and suspect screening of plasticizers in house dust to assess cumulative human exposure risk, Science of the Total Environment, 781, 146667. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146667
 • Melymuk L., Demirtepe H., Jílková R.S. (2020) Indoor dust and associated chemical exposures, Current Opinion in Environmental Science & Health, 15, 1-6. https://doi.org/10.1016/j.coesh.2020.01.005
 • Kaya D., Sowers K.R., Demirtepe H., Stiell B., Baker J.E., Imamoglu I., Kjellerup B.V. (2019) Assessment of PCB contamination, the potential for in situ microbial dechlorination and natural attenuation in an urban watershed at the East Coast of the United States, Science of the Total Environment, 683, 154–165. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.193