Dr. Öğr. Üyesi Hale DEMİRTEPE

Çevre Mühendisliği Bölümü
Doktor Öğretim Üyesi

İletişim:

 • +90 232 750 6855

 • İnşaat Mühendisliği Binası, Oda No: B-204

Eğitim:

 • Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye
 • Yüksek Lisans:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye
 • Lisans:    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Araştırma Alanları:

 • Kirlenmiş toprakların ve sedimanların iyileştirilmesi
 • Çevresel kirletici akıbetinin belirlenmesi ve modellenmesi
 • Kalıcı organik kirleticilerin biyotik ve abiyotik bozunumu
 • Bina-içi çevre kalitesi ve risk değerlendirmesi
 • Yarı uçucu organik bileşikler

Güncel Yayınlar:

 • Melymuk L., Demirtepe H., Jílková R.S. (2020) Indoor dust and associated chemical exposures, Current Opinion in Environmental Science & Health, 15, 1-6. https://doi.org/10.1016/j.coesh.2020.01.005
 • Kaya D., Sowers K.R., Demirtepe H., Stiell B., Baker J.E., Imamoglu I., Kjellerup B.V. (2019) Assessment of PCB contamination, the potential for in situ microbial dechlorination and natural attenuation in an urban watershed at the East Coast of the United States, Science of the Total Environment, 683, 154–165. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.193
 • Demirtepe H., Melymuk L., Diamond M.L., Bajard L., Vojta S., Prokeš, R., Sáňka, O., Klánová J., Palkovičová Murínová Ľ., Richterová D., Rašplová V., Trnovec T. (2019) Linking past uses of legacy SVOCs with today’s indoor levels and human exposure, Environment International, 127, 653–663. https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.04.001
 • Demirtepe H., Imamoglu I. (2019) Biostimulation enhanced the biotic degradation of hexabromocyclododecane, Journal of Soils and Sediments, 19 (6), 2859–2868. https://doi.org/10.1007/s11368-019-02280-z 
 • Demirtepe H., Imamoglu I. (2019) Levels of polybrominated diphenyl ethers and hexabromocyclododecane in treatment plant sludge: Implications on sludge management, Chemosphere, 221, 606-615. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.01.060
 • Demirtepe H., Imamoglu I. (2019) Degradation of decabromodiphenyl ether (BDE-209) in microcosms mimicking sediment environment subjected to comparative bioremediation strategies, Journal of Environmental Management,233, 120-130. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.11.144
 • Demirtepe H., Kjellerup B., Sowers K., and Imamoglu I. (2015) Evaluation of PCB dechlorination pathways in anaerobic sediment microcosms using an anaerobic dechlorination model, Journal of Hazardous Materials, 296, 120-127. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2015.04.033