Prof. Dr. Orhan GÜNDÜZ

Uluslararasılaşmadan Sorumlu Rektör Danışmanı

Profesör Doktor

İletişim:

 • +90 232 750 6857
 • Mühendislik Fakültesi - C Binası, Oda No: D-204
 
Hocamızın akademik çalışmalarına erişmek için aşağıdaki GCRIS bilgi butonuna tıklayınız.

Eğitim:

 • Doktora, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, ABD
 • Yüksek Lisans, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, ABD & Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye
 • Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Araştırma Alanları:

 • Yüzey ve yeraltı su kalitesi
 • Çevresel modelleme
 • Çevre mühendisliğinde sayısal yöntemler
 • Yüzey ve yeraltı sularında akış ve kirletici taşınması
 • Yüzey ve yeraltı sistemlerinin dinamik etkileşimleri
 • Çevresel modellemede kaynak/batık koşulları
 • Çevresel etki değerlendirmesi
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri

Güncel yayınlar:

 • Şahin O.G., Gündüz O. (2024), A novel land surface temperature reconstruction method and its application for downscaling surface soil moisture with machine learning, Journal of Hydrology, 634,131051https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2024.131051 
 • Khorrami, B., Ali, S., & Gündüz, O. (2023). An appraisal of the local-scale spatio-temporal variations of
  drought based on the integrated GRACE/GRACE-FO observations and fine-resolution FLDAS model. Hydrological Processes. 37:e15034. https://doi.org/10.1002/hyp.15034
 • Khorrami, B., Ali, S., & Gündüz, O. (2023). Investigating the local-scale fluctuations of groundwater storage by using downscaled GRACE/GRACE-FO JPL mascon product Based on Machine Learning (ML) Algorithm. Water Resources Management, 1-18. https://doi.org/10.1007/s11269-023-03509-w
 • Khorrami, B., & Gündüz, O. (2023). Remote sensing-based monitoring and evaluation of the basin-wise dynamics of terrestrial water and groundwater storage fluctuations. Environmental Monitoring and Assessment, 195(7), 868. https://doi.org/10.1007/s10661-023-11480-7
 • Bilgiç, E., Tuygun, G. T., & Gündüz, O. (2023). “Development of an emission estimation method with satellite observations for significant forest fires and comparison with global fire emission inventories: Application to catastrophic fires of summer 2021 over the Eastern Mediterranean.” Atmospheric Environment, 308, 119871. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2023.119871