Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali KÜÇÜKER

Çevre Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı

Doktor Öğretim Üyesi

İletişim:

 • +90 232 750 6856
 • Mühendislik Fakültesi - C Binası, Oda No: B-205

Eğitim:

 • Doktora, Hamburg University of Technology, Hamburg, Almanya, 2017
 • Yüksek Lisans, Boğaziçi Üniversitesi , İstanbul, Türkiye, 2011
 • Lisans, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye, 2007

Araştırma Alanları:

 • Katı Atık Yönetimi
 • Döngüsel Ekonomi
 • E-Atık
 • Biyo/hidrometalurji
 • Metallerin Geri Dönüşümü ve Geri Kazanımı
 • Mikroyosun
 • Biyoteknoloji
 • Atıktan Enerji Eldesi
 • Arazi Kullanım Değişikliği Sonrası Karbon Bütçesi
 • Asbest Tayini

Güncel Yayınlar:

 • Habibzadeh, A., Kucuker, M. A., & Gökelma, M. (2023). Review on the Parameters of Recycling NdFeB Magnets via a Hydrogenation Process. ACS omega.https://doi.org/10.1021/acsomega.3c00299
 • Küçüker, M. A. (2021). Characterization of Asbestos in Ambient Air During Refractory Material Production from Magnesite Ore. Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences, 7(3), 423-436. https://doi.org/10.28979/jarnas.936478
 • Yılmaz, S., Küçüker, M. A., & Kahraman, D. (2021). Metagenomic characterization of planktonic communities during a mucilage event in the Çanakkale Strait (Dardanelles), Turkey. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 6.3: 421-427. https://doi.org/10.35229/jaes.966509
 • Karal, E., Kucuker, M. A., Demirel, B., Copty, N. K., & Kuchta, K. (2021). Hydrometallurgical recovery of neodymium from spent hard disk magnets: A life cycle perspective. Journal of Cleaner Production, 288, 125087. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125087
 • Panda, S., Mishra, S., Akcil, A., & Kucuker, M. A., 2020. Microalgal potential for nutrient-energy-wastewater nexus: Innovations, current trends and future directions. Energy & Environment, 0958305X20955187.  https://doi.org/10.1177/0958305X20955187