Doktora Programı

Çevre Mühendisliği Bölümü Doktora Programı 2018-2019 Bahar Yarıyılı Ders Planı

Açılacak Dersler

Doktora Programı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğine göre yürütülür. Programa YL derecesi ile kabul edilenler toplam 21 krediden az olmamak kaydıyla en az 7 kredili ders, lisans derecesi ile kabul edilenler toplam 42 krediden az olmamak kaydıyla en az 14 ders ve seminer dersini almak zorundadır.  Öğrencinin yeterlilik sınavından başarılı olması, tez önerisi yapması ve doktora tezi hazırlaması gerekir. Doktora tezi bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmelidir.

AKTS formlarına Uluslar arası İlişkiler Ofisi’nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı  Kredi Açıldığı Bölüm
CHE 533 Çevre Mühendisliğinde Kütle Taşınımı  3+0 Kimya Mühendisliği
ENV 601* Çevresel Teknolojinin Temelleri 3+0 Çevre Mühendisliği
ENV 602 İleri Çevre Kimyası  3+0 Çevre Mühendisliği
ENV 591** Teknik Yazım, Araştırma Yöntemleri ve Etik 2+0 Çevre Mühendisliği
ENV 600 Doktora Tezi*  0+1 Çevre Mühendisliği
ENV 698 Seminer*  0+2 Çevre Mühendisliği
ENV 8XX Uzmanlık Alanı Çalışmaları 8+0 Çevre Mühendisliği

*Tüm öğrenciler için zorunlu

**Lisans ya da yüksek lisans (Y.L.) çevre mühendisliği derecesine sahip olmayan öğrenciler için zorunlu.

Toplam Kredi (min.) : 21 – Y.L. çevre mühendisliği derecesine sahip öğrenciler için)

Kredili Ders Sayısı (min.) : 7 – Y.L. çevre mühendisliği derecesine sahip öğrenciler için)

Toplam Kredi (min.) : 42 – Çevre mühendisliği Lisans derecesine sahip öğrenciler için)

Kredili Ders Sayısı (min.) : 14 – Çevre mühendisliği Lisans derecesine sahip öğrenciler için)

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Kredi Açıldığı Bölüm
ENV 603 Çevresel İstatistik 3+0 Çevre Mühendisliği
ENV 502 Çevresel Biyoteknoloji  3+0 Çevre Mühendisliği
ENV 503 Sürdürülebilir Enerji ve Çevre  3+0 Çevre Mühendisliği
ENV 504 Biyoenerji Teknolojisi  3+0 Çevre Mühendisliği
ENV 505 Mikroalg Biyoteknolojisi  3+0 Çevre Mühendisliği
ENV 506 Çevresel Maruziyet ve Risk Değerlendirmesi  3+0 Çevre Mühendisliği
ENV 507 İç Hava Kirliliği  3+0 Çevre Mühendisliği
ENV 508 Hava Kirliliği Kontrolü I  3+0 Çevre Mühendisliği
ENV 509 Hava Kirliliği Kontrolü II  3+0 Çevre Mühendisliği
ENV 580 Çevre Mühendisliğinde Özel Konular  3+0 Çevre Mühendisliği

Seçmeli dersler, ENV kodlu dersler dışında diğer bölümlerin seçmeli derslerinden ve/veya diğer disiplinlerarası lisansüstü programlardan seçilebilir.