Doktora Programı

Çevre Mühendisliği Bölümü Doktora Programı 2018-2019 Bahar Yarıyılı Ders Planı

Açılacak Dersler

Doktora Programı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğine göre yürütülür. Programa YL derecesi ile kabul edilenler toplam 21 krediden az olmamak kaydıyla en az 7 kredili ders, lisans derecesi ile kabul edilenler toplam 42 krediden az olmamak kaydıyla en az 14 ders ve seminer dersini almak zorundadır.  Öğrencinin yeterlilik sınavından başarılı olması, tez önerisi yapması ve doktora tezi hazırlaması gerekir. Doktora tezi bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmelidir.

 

AKTS formlarına Uluslar arası İlişkiler Ofisi’nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Zorunlu Dersler

Ders KoduDers Adı KrediAçıldığı Bölüm
CHE 533Çevre Mühendisliğinde Kütle Taşınımı 3+0Kimya Mühendisliği
ENV 601*Çevresel Teknolojinin Temelleri3+0Çevre Mühendisliği
ENV 602İleri Çevre Kimyası 3+0Çevre Mühendisliği
ENV 591**Teknik Yazım, Araştırma Yöntemleri ve Etik2+0Çevre Mühendisliği
ENV 600**Doktora Tezi 0+1Çevre Mühendisliği
ENV 698**Seminer 0+2Çevre Mühendisliği
ENV 8XXUzmanlık Alanı Çalışmaları8+0Çevre Mühendisliği

*Lisans ya da yüksek lisans (Y.L.) çevre mühendisliği derecesine sahip olmayan öğrenciler için zorunlu.

**Tüm öğrenciler için zorunlu

Toplam Kredi (min.) : 21 – Y.L. çevre mühendisliği derecesine sahip öğrenciler için)

Kredili Ders Sayısı (min.) : 7 – Y.L. çevre mühendisliği derecesine sahip öğrenciler için)

Toplam Kredi (min.) : 42 – Çevre mühendisliği Lisans derecesine sahip öğrenciler için)

Kredili Ders Sayısı (min.) : 14 – Çevre mühendisliği Lisans derecesine sahip öğrenciler için)

Seçmeli Dersler

Ders KoduDers AdıKrediAçıldığı Bölüm
ENV 603Çevresel İstatistik3+0Çevre Mühendisliği
ENV 502Çevresel Biyoteknoloji 3+0Çevre Mühendisliği
ENV 503Sürdürülebilir Enerji ve Çevre 3+0Çevre Mühendisliği
ENV 504Biyoenerji Teknolojisi 3+0Çevre Mühendisliği
ENV 505Mikroalg Biyoteknolojisi 3+0Çevre Mühendisliği
ENV 506Çevresel Maruziyet ve Risk Değerlendirmesi 3+0Çevre Mühendisliği
ENV 507İç Hava Kirliliği 3+0Çevre Mühendisliği
ENV 508Hava Kirliliği Kontrolü I 3+0Çevre Mühendisliği
ENV 509Hava Kirliliği Kontrolü II 3+0Çevre Mühendisliği
ENV 580Çevre Mühendisliğinde Özel Konular 3+0Çevre Mühendisliği

Seçmeli dersler, ENV kodlu dersler dışında diğer bölümlerin seçmeli derslerinden ve/veya diğer disiplinlerarası lisansüstü programlardan seçilebilir.