Çevre Mühendisliği Lisans Programı 2022 Müfredatı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ REVİZE MÜFREDAT

21.06.2022 tarihli Senato kararı ile tüm öğrencilere uygulanacak

DÖNEM-1 KREDİ AKTS KREDİSİ ÖN KOŞUL
MATH-141 Temel Analiz 1 (3+2)4 5
PHYS-121 Genel Fizik 1 (3+2)4 7
CHEM 121 Genel Kimya I (3+0)3 5
CHEM 141 Genel Kimya Lab I (0+2)1 2
ENG-101 İngilizce Yazma ve Okuma Becerileri I (3+0)3 3
ENV-101 Çevre Mühendisliğine Giriş (2+0)2 8
17 30

 

DÖNEM-2 KREDİ AKTS KREDİSİ ÖN KOŞUL
MATH-121 Temel Analiz II (3+2)4 6
CHEM 122 Genel Kimya II (3+0)3 5
CHEM 142 Genel Kimya Lab II (0+2)1 2
ENG-102 İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri II (3+0)3 3
ENV-112 Teknik Çizim (2+2)3 6
ENV-104 Bilgisayar Programlama (2+2)3 6
GCC-101 Kariyer Planlama ve Geliştirme (2+0)NC 2
17 30

 

DÖNEM-3 KREDİ AKTS KREDİSİ ÖN KOŞUL
MATH-255 Diferansiyel Denklemler (4+0)4 6
CHEM-221 Organik Kimya (4+0)4 5
ENV-201 Çevre Kimyası (3+0)3 5
ENV-203 Çevre Kimyası Lab (0+2)1 2
ENV-215 Çevre Mikrobiyolojisi (2+2)3 3
ENV-217 Akışkanlar Mekaniği (3+0)3 5
HIST-201 Atatürk İlkeleri – 1 (2+0)NC 2
TURK-201 Türk Dili – 1 (2+0)NC 2
21 30

 

DÖNEM-4 KREDİ AKTS KREDİSİ ÖN KOŞUL
ENV-214 İş Sağlığı ve Güvenliği (2+0)2 2
ENV-216 İstatistik (2+2)3 4
ENV-218 Hidrolik (3+0)3 4 ENV217
ENV-222 Hidroloji (3+0)3 4
ENV-224 Çevre Mühendisliği Süreç Prensipleri (3+0)3 5
ENG-301 Teknik Yazım ve İletişim (3+0)3 3
HIST-202 Atatürk İlkeleri – 2 (2+0)NC 2
TURK-202 Türk Dili – 2 (2+0)NC 2
Zorunlu Teknik Seçmeli (3+0)3 4
20 30

 

DÖNEM-5 KREDİ AKTS KREDİSİ ÖN KOŞUL
ENV-311 Su Arıtma Temel İşlemleri ve Süreçleri (3+2)4 5
ENV-313 Termodinamik (3+0)3 4
ENV-315 Su Getirme (3+0)3 4 ENV-218
ENV-317 Atmosfer Kimyası ve Hava Kirliliği (3+0)3 3
ENV-319 Biyolojik Süreçlerin Temelleri (3+0)3 3
ENV-321 Su Kalitesi (3+0)3 3
ENV-300 Staj-I (0+0) NC 5
Teknik Olmayan Seçmeli (3+0)3 3
22 30

 

DÖNEM-6 KREDİ AKTS KREDİSİ ÖN KOŞUL
ENV-312 Atıksu Arıtma Temel İşlemleri ve Süreçleri (3+2)4 5
ENV-314 Taşınım Süreçleri (3+0)3 5
ENV-316 Kanalizasyon (3+0)3 4 ENV-218
ENV-318 Çamur Arıtma (3+0)3 4
ENV-320 Hava Kirliliği Kontrolü (3+0)3 5
Zorunlu Teknik Seçmeli (3+0)3 4
Teknik Olmayan Seçmeli (3+0)3 3
22 30

 

DÖNEM-7 KREDİ AKTS KREDİSİ ÖN KOŞUL
ENV-411 Çevre Mühendisliği Tasarım – 1 (2+4)4 8
ENV-413 Katı Atık Mühendisliği (3+0)3 5
ENV-415 Çevresel Modelleme (3+0)3 5 ENV-314
MAN-211 Mühendisler İçin İletişim ve Yönetim Becerileri (3+0)NC 3
Teknik Seçmeli (3+0)3 4
ENV-400 Staj-II (0+0) NC 5
13 30

 

DÖNEM-8 KREDİ AKTS KREDİSİ ÖN KOŞUL
ENV-412 Çevre Mühendisliği Tasarım – 2 (2+4)4 9 ENV-411
ENV-414 Çevre Mühendisliği Çalışması (0+4)2 5
Teknik Seçmeli (3+0)3 4
Teknik Seçmeli (3+0)3 4
Teknik Seçmeli (3+0)3 4
Teknik Seçmeli (3+0)3 4
 18 30
     
TOPLAM 150 240

 

ZORUNLU TEKNİK SEÇMELİ

KREDİ AKTS KREDİSİ
ENV-212 Çevre Ekonomisi (3+0)3 5
ENV-220 Çevre Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler (3+0)3 5
ENV-350 Çevre Mühendisliğinde Malzeme, Makina ve Ekipmanlar (3+0)3 4

 

CE-203 Mühendislik Jeolojisi (2+2)3 4
CE-204 Topoğrafya (2+2)3 4
CE-221 Mekanik – I: Statik (2+2)3 6
CE-222 Mekanik – I: Dinamik (3+0)3 5
CE-361 Zemin Mekaniği (3+2)4 5

 

TEKNİK SEÇMELİLER

KREDİ AKTS KREDİSİ
ENV-405 Katılar ve Biyokatılar Arıtım ve Uzaklaştırma (3+0)3 4
ENV-406 Deniz Kirliliği (3+0)3 4
ENV-407 Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü (3+0)3 4
ENV-408 Kalıcı Organik Kirleticiler (3+0)3 4
ENV-410 Enerji Sistemlerinin Çevresel Etkileri (3+0)3 4
ENV-440 Endüstriyel Atıksu Arıtma (3+0)3 4
ENV-442 Çevre Hukuku (3+0)3 4
ENV-444 Tehlikeli Atık Yönetimi (3+0)3 4
ENV445 İleri Atık Su Arıtımı (3+0)3 4
ENV-450 Çevre Mühendisleri için Coğrafi Bilgi Sistemleri (2+2)3 4
ENV-452 Havza Yönetimi (3+0)3 4
ENV-454 Anaerobik Arıtma (3+0)3 4
ENV-456 Suyun Yeniden Kullanımı (3+0)3 4
ENV-458 Enerji, Sürdürülebilirlik ve Çevre (3+0)3 4
ENV-451 Çevre Mühendisliğinde Güncel Konular (3+0)3 4
ENV-453 Katı Atıklar için Geri Dönüşüm Teknolojileri (3+0)3 4
ENV-455 Membran Tuzsuzlaştırma Teknolojileri (3+0)3 4
ENV-457 Arıtma Tesisi Proje Uygulamaları (3+0)3 4
ENV-459 Otomatik Süreç Kontrolü Stratejileri (3+0)3 4
ENV-461 Pompalar ve Güç Üreteçleri (3+0)3 4
ENV-499 Ortak Eğitim Dersi (3+0)3 4