Öğretim Üyeleri

PROF. DR. SAİT CEMİL SOFUOĞLU
(Bölüm Başkanı)

Eğitim

Doktora: Illinois Institute of Technology, Chiago, Illinois, ABD, 2001

Çalışma Alanları

 • Bina-içi hava kalitesi karakterizasyonu
 • Bina-içi çevresel kalite karakterizasyonu
 • Hava kirliliği ve kontrolü
 • Çevresel maruziyet değerlendirmesi
 • Çevresel risk değerlendirmesi
 • +90 232 750 6648
 • Kimya Mühendisliği Binası, Oda No: 160

DR. ÖĞR.ÜYESİ
HATİCE ESER ÖKTEN

Eğitim

Doktora: University of Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin, ABD, 2008

Çalışma Alanları

 • Atıksuların arıtılması, mikrobiyal ekoloji
 • Su arıtımında ileri oksidasyon ve membran prosesleri
 • Biyosensör uygulamalarında termodinamik modelleme
 • +90 232 750 6853
 • İnşaat Mühendisliği Binası, Oda No: B-202

DR. ÖĞR.ÜYESİ
ALTAN ÖZKAN

Eğitim

Doktora: University of Texas, Austin , Texas, ABD, 2012

Çalışma Alanları

 • Algal biyoteknoloji
 • Biyoteknoloji, biyoyakıtlar
 • Biyolojik atıksu arıtımı
 • +90 232 750 6854
 • İnşaat Mühendisliği Binası, Oda No: B-203

DR. ÖĞR.ÜYESİ
HALE DEMİRTEPE

HaleDemirtepe

Eğitim

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE, 2017

Çalışma Alanları

 • Kirlenmiş toprakların ve sedimanların iyileştirilmesi
 • Çevresel kirletici akıbetinin belirlenmesi ve modellenmesi
 • Kalıcı organik kirleticilerin biyotik ve abiyotik bozunumu
 • Bina-içi çevre kalitesi ve risk değerlendirmesi
 • Yarı uçucu organik bileşikler
 • +90 232 750 6855
 • İnşaat Mühendisliği Binası, Oda No: B-204

DR. ÖĞR.ÜYESİ
MEHMET ALİ KÜÇÜKER

Eğitim

Doktora: Hamburg University of Technology, Hamburg, Almanya, 2017

Çalışma Alanları

 • Katı Atık Yönetimi
 • Döngüsel Ekonomi
 • E-Atık
 • Biyo/hidrometalurji
 • Metallerin Geri Dönüşümü ve Geri Kazanımı
 • Mikroyosun
 • Biyoteknoloji
 • Atıktan Enerji Eldesi
 • Arazi Kullanım Değişikliği Sonrası Karbon Bütçesi
 • Asbest Tayin 
 • İnşaat Mühendisliği Binası, Oda No: B-201

Destek Öğretim Üyeleri

PROF. DR. AYSUN SOFUOĞLU

Eğitim

Doktora: Illinois Institute of Technology, Chiago, Illinois, ABD

Çalışma Alanları

 • Dış Ortam Hava Kirliliği
 • Kuru Çökelme
 • Tehlikeli Hava Kirliliği
 • Endüstriyel Hava Kirliliği
 • +90 232 750 6650
 • Kimya Mühendisliği Binası, Oda No: 158

PROF. DR. ALPER BABA

Alper BABA

Eğitim

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, TÜRKİYE

Çalışma Alanları

 • Yeraltısuyu kirliliği
 • Çevresel Jeoloji
 • Hidrojeoloji
 • Jeotermal Enerji
 • Mühendislik Jeolojisi
 • +90 232 750 6807
 • İnşaat Mühendisliği Binası, Oda No: C-201