Öğretim Üyeleri

PROF. DR. SAİT CEMİL SOFUOĞLU
(Bölüm Başkanı)

Eğitim

Doktora: Illinois Institute of Technology, Chiago, Illinois, ABD, 2001

Çalışma Alanları

 • Bina-içi hava kalitesi karakterizasyonu
 • Bina-içi çevresel kalite karakterizasyonu
 • Hava kirliliği ve kontrolü
 • Çevresel maruziyet değerlendirmesi
 • Çevresel risk değerlendirmesi
 • +90 232 750 6648
 • Mühendislik Fakültesi- A Binası, Oda No: 160

PROF. DR. ORHAN GÜNDÜZ
(Rektör Danışmanı (Uluslararasılaşma))

Eğitim

Doktora: Georgia Institute of Technology, Atlanta, ABD, 2004

Çalışma Alanları

 • Yüzey ve yeraltı su kalitesi
 • Çevresel modelleme
 • Çevre mühendisliğinde sayısal yöntemler
 • Yüzey ve yeraltı sularında akış ve kirletici taşınması
 • Yüzey ve yeraltı sistemlerinin dinamik etkileşimleri
 • Çevresel modellemede kaynak/havza koşulları
 • Çevresel etki değerlendirmesi
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • +90 232 750 6857
 • Mühendislik Fakültesi - C Binası , Oda No: D-204

DOÇ. DR. HATİCE ESER ÖKTEN (Çevre ArGe Merkez Müdürü)

Eğitim

Doktora: University of Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin, ABD, 2008

Çalışma Alanları

 • Atıksuların arıtılması, mikrobiyal ekoloji
 • Su arıtımında ileri oksidasyon ve membran prosesleri
 • Biyosensör uygulamalarında termodinamik modelleme
 • +90 232 750 6853
 • Mühendislik Fakültesi - C Binası, Oda No: B-202

DOÇ. DR.
ALPER BAYRAKDAR

Eğitim

Doktora: Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2018

 

Çalışma Alanları

 • Anaerobik biyoteknoloji / Biyogaz Üretimi
 • Biyogaz desülfürizasyonu ve saflaştırma
 • Sülfat indirgeme / Sülfür oksidasyonu
 • Nütrient giderimi / geri kazanımı
 • Mikrobiyal yakıt hücreleri
 • +90 232 750 6858
 • Mühendislik Fakültesi - C Binası, Room:B-206

DR. ÖĞR.ÜYESİ
ALTAN ÖZKAN

Eğitim

Doktora: University of Texas, Austin , Texas, ABD, 2012

Çalışma Alanları

 • Algal biyoteknoloji
 • Biyoteknoloji, biyoyakıtlar
 • Biyolojik atıksu arıtımı
 • +90 232 750 6854
 • Mühendislik Fakültesi - C Binası, Oda No: B-203

DR. ÖĞR.ÜYESİ HALE DEMİRTEPE (Bölüm Bşk. Yardımcısı)

IMG_0671

Eğitim

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2017

Çalışma Alanları

 • Kirlenmiş toprakların ve sedimanların iyileştirilmesi
 • Çevresel kirletici akıbetinin belirlenmesi ve modellenmesi
 • Kalıcı organik kirleticilerin biyotik ve abiyotik bozunumu
 • Bina-içi çevre kalitesi ve risk değerlendirmesi
 • Yarı uçucu organik bileşikler
 • +90 232 750 6855
 • Mühendislik Fakültesi - C Binası, Oda No: B-204

DR. ÖĞR.ÜYESİ MEHMET ALİ KÜÇÜKER (Bölüm Bşk. Yardımcısı)

Eğitim

Doktora: Hamburg University of Technology, Hamburg, Almanya, 2017

Çalışma Alanları

 • Katı Atık Yönetimi
 • Döngüsel Ekonomi
 • Endüstriyel Simbiyoz
 • E-Atık
 • Biyo/hidrometalurji
 • Metallerin Geri Dönüşümü ve Geri Kazanımı
 • Mikroyosun Biyoteknolojisi
 • Atıktan Enerji Eldesi
 • Arazi Kullanım Değişikliği Sonrası Karbon Bütçesi
 • Asbest Tayin 
 • Arıtma Çamurları Stabilizasyonu
 • +90 232 750 6856
 • Mühendislik Fakültesi - C Binası, Oda No: B-201

Destek Öğretim Üyeleri

PROF. DR. AYSUN SOFUOĞLU

Eğitim

Doktora: Illinois Institute of Technology, Chiago, Illinois, ABD

Çalışma Alanları

 • Dış Ortam Hava Kirliliği
 • Kuru Çökelme
 • Tehlikeli Hava Kirliliği
 • Endüstriyel Hava Kirliliği
 • +90 232 750 6650
 • Mühendislik Fakültesi - A Binası, Oda No: 158

PROF. DR. ALPER BABA

Alper BABA

Eğitim

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Çalışma Alanları

 • Yeraltısuyu kirliliği
 • Çevresel Jeoloji
 • Hidrojeoloji
 • Jeotermal Enerji
 • Mühendislik Jeolojisi
 • +90 232 750 6807
 • Mühendislik Fakültesi - C Binası, Oda No: C-201

DR. ERSİN KASIRGA

Ekran görüntüsü 2024-01-26 100644

Eğitim

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Çalışma Alanları

 • Su Kalitesi ve Kontrolü
 • Su ve Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı
 • Çevresel Sistemlerin Analizi
 • Su Geri Kazanımı
 • Yenilenebilir Enerji
 • Biyokatı Yönetimi
 • +1 571 265 6291