Araştırma Görevlileri

DR. AYŞEGÜL YAĞMUR GÖREN KARA

Eğitim

Lisans: Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2012

Yüksek Lisans: Gebze Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 2015

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Bilimi ve Mühendisliği, 2022

Çalışma Alanları

 • Elektro-kimyasal arıtma prosesleri
 • Membran prosesleri
 • Mikrobiyal tuzsuzlaştırma hücreleri (MTH)
 • Ağır metal giderimi
 • +90 232 750 6670
 • Mühendislik Fakültesi -A Binası, Oda No: Z-15

DR. ESİN BALCI

Eğitim

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2013

Yüksek Lisans: Gebze Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 2016

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Bilimi ve Mühendisliği, 2023

Çalışma Alanları

 • Su kirliliği ve kontrolü
 • Atık suların arıtımı
 • Membran teknolojisi ve uygulamaları
 • Enzim teknolojileri
 • +90 232 750 6671
 • Mühendislik Fakültesi - A Binası, Oda No: Z-16

AHMET BEDİRHAN IŞIK

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 2022

Yüksek Lisans Öğrencisi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği 

Çalışma Alanları

 • Mikroalg Biyoteknolojisi
 • Ekoloji 
 • Sera Gazı Salınımları 
 • +90 232 750 6671
 • Mühendislik Fakültesi - A Binası, Oda No: Z-16

BEGÜM CAN TERZİ

Eğitim

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2014

Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, 2017

Doktora Öğrencisi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Bilimi ve Mühendisliği

Çalışma Alanları

 • Bina iç hava kalitesi ve çevresel kalite karakterizasyonu
 • Hava kirliliği ve kontrolü
 • Çevresel maruziyet ve risk değerlendirmesi
 • +90 232 750 6671
 • Mühendislik Fakültesi - A Binası, Oda No: Z-16

BERAT BATUHAN KAPLANGI

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2021

Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü

Çalışma Alanları

 • Döngüsel Ekonomi; Yaşam Döngüsü Analizleri ve Endüstriyel Simbiyoz Modellemesi
 • Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemleri 
 • Entegre Katı Atık Yönetimi
 • Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtımı 
 • +90 232 750 6866
 • Mühendislik Fakültesi - C Binası, Oda No: CZ-03

BORA OKAN

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2015

Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 2019

Doktora Öğrencisi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Bilimi ve Mühendisliği

Çalışma Alanları

 • Atıksu Arıtma Similasyon ve Optimizasyonu
 • Su Şebekesi Similasyon ve Optimizasyonu
 • Tarımsal Su Sistemleri
 • Sürdürülebilirlik Analizleri
 • +90 232 750 6866
 • Mühendislik Fakültesi - C Binası, Oda No: CZ-03

ÇAĞRI ŞAHİN

Eğitim

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, 2013

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 2017

Doktora Öğrencisi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Bilimi ve Mühendisliği

Çalışma Alanları

 • Mikro-kirletici taşınımı ve giderimi
 • İleri oksidasyon prosesleri
 • Yapay sulak alanlar, biyoremediasyon ve fitoremediasyon
 • Toprak kirliliği ve kontrolü
 • İç hava kalitesi ve kontrolü
 • +90 232 750 6670
 • Mühendislik Fakültesi - A Binası, Oda No: Z-15

ÇİĞDEM ERYILMAZ SAYLAN

Eğitim

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2019

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Çalışma Alanları

 • Yüzeysel ve yeraltı sularında akım ve kirletici modellemesi
 • Çevresel modelleme
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • +90 232 750 6866
 • Mühendislik Fakültesi - C Binası, Oda No: CZ-03

İLKNUR AYRİ

Eğitim

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Bölümü, 2017

Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, 2021

Doktora Öğrencisi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Bilimi ve Mühendisliği

 

Çalışma Alanları

 • Maruziyet ve risk değerlendirmesi
 • Uçucu organik bileşikler (UOB)
 • Yarı uçucu organik bileşikler (YUOB)
 • Kalıcı organik kirleticiler (KOK)
 • Kalıcı organik kirleticilerin atmosferde uzun mesafeli taşınımı
 • +90 232 750 6670
 • Mühendislik Fakültesi - A Binası, Oda No: Z-15

MESUT GENİŞOĞLU

Eğitim

Lisans: Süleyman Demirel  Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2013

Yüksek Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 2016

Doktora Öğrencisi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Bilimi ve Mühendisliği

Çalışma Alanları

 •  Uçucu ve yarı-uçucu organik maddeler
 •  Dezenfeksiyon yan ürünleri
 •  Maruziyet ve risk analizi
 •  Membran prosesleri
 •  Demir nanopartikülü sentez ve uygulaması 
 • +90 232 750 6670
 • Mühendislik Fakültesi - A Binası, Oda No: Z-15

MUHAMMED BAŞTUĞ

Eğitim

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2020

Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, 2023

Doktora Öğrencisi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Bilimi ve Mühendisliği

Çalışma Alanları

 • Membran Teknolojisi
 • Biyoremediasyon
 • +90 232 750 6866
 • Mühendislik Fakültesi - C Binası, Oda No: CZ-03

NİLÜFER TİROL

Eğitim

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2015

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Bilimi ve Mühendisliği, 2017

Doktora Öğrencisi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Bilimi ve Mühendisliği

Çalışma Alanları

 • İklim değişikliği
 • Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi
 • Coğrafi bilgi sistemleri (CBS)
 • Atıksuların arıtılması
 • Membran prosesler
 • +90 232 750 6865
 • Mühendislik Fakültesi - C Binası, Hidrolik Laboratuvarı, E-101

TAHİR BURAK BİNKANAT

Eğitim

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği, 2019

Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, 2023 

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği

 

Çalışma Alanları

 • Evsel ve endüstiriyel atıksu arıtımı
 • Organik atıkların geri kazanılması
 • Algal biyoteknoloji
 • +90 232 750 6866
 • Mühendislik Fakültesi - C Binası, Oda No: CZ-03

YİĞİTHAN KAZANCI

Eğitim

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2017

Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, 2021

Doktora Öğrencisi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Bilimi ve Mühendisliği

 

Çalışma Alanları

 • Yüzeysel ve yeraltı sularında akım ve kirletici modellemesi
 • Su kaynakları yönetimi
 • Coğrafi bilgi sistemleri
 • Su kalitesi çalışmaları 
 • Havza hidrolojisi çalışmaları
 • +90 232 750 6865
 • Mühendislik Fakültesi - C Binası, Hidrolik Laboratuvarı, E-102