Programlar

AKADEMİK YÜRÜTME KURULU

Ana Bilim Dalı Başkanı
Dr. Sait C. Sofuoğlu, Çevre Mühendisliği Bölümü

Dr. Aysun Sofuoğlu, Kimya Mühendisliği Bölümü

Dr. Hatice Eser Ökten, Çevre Mühendisliği Bölümü

Dr. Altan Özkan , Çevre Mühendisliği Bölümü

Dr. Alper Baba, İnşaat Mühendisliği Bölümü

AKADEMİK KURUL
Dr. Aysun Sofuoğlu, Kimya Mühendisliği Bölümü

Dr. Fehime Özkan, Kimya Mühendisliği Bölümü

Dr. Hürriyet Polat, Kimya Bölümü

Dr. Hatice Eser Ökten, Çevre Mühendisliği Bölümü

Dr. Altan Özkan , Çevre Mühendisliği Bölümü

PROGRAM ERASMUS – AKTS KOORDİNATÖRÜ
Dr. Alper Baba, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Destekleyen Öğretim Üyeleri
Yukarıdakilere ek olarak,

Dr. Ahmet E. Eroğlu, Kimya Bölümü

Dr. Aslı Yüksel Özşen, Kimya Mühendisliği Bölümü

Dr. Canan Tarı, Gıda Mühendisliği Bölümü

Dr. Ekrem Özdemir, Kimya Mühendisliği Bölümü

Dr. Figen Tokatlı, Gıda Mühendisliği Bölümü

Dr. Fikret İnal, Kimya Mühendisliği Bölümü

Dr. Gökmen Tayfur, İnşaat Mühendislği Bölümü

Dr. Güden Gökçen Akkurt, Makina Mühendisliği Bölümü

Dr. Gülşah Şanlı, Kimya Bölümü

Dr. Hasan Böke, Mimari Restorasyon Bölümü

Dr. Mehmet Polat, Kimya Mühendisliği Bölümü

Dr. Moghtada Mobedi, Makina Mühendisliği Bölümü

Dr. Selahattin Yılmaz, Kimya Mühendisliği Bölümü

Dr. Şerife Yalçın, Kimya Bölümü

Dr. Şebnem Elçi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Dr. Şebnem Harsa, Gıda Mühendisliği Bölümü

Dr. Yavuz Duvarcı, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü