Araştırma Merkezleri

İYTE, öncelikle; yürütülmekte olan araştırmalara altyapı desteği sağlamak, üniversite ve sanayi kuruluşlarının problemlerinin çözümünde yardımcı olmak amacıyla çok sayıda merkez araştırma laboratuvarı ve tematik ileri araştırma merkezi kurmuştur.

DPT tarafından sağlanan yatırım desteği ile kurulan bu merkezlerden İzmir ve Çevresi Çevre Referans Ar-Ge Merkezi,  Malzeme Araştırma Merkezi, Jeotermal Enerji Ar-Ge ve Test Eğitim Merkezi, Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Araştırmaları Merkezi, tüm olanaklarıyla İYTE ve diğer üniversitelerde yürütülen araştırmalara destek vermekte, sanayinin problemlerine çözüm getirmeye çalışmaktadır.

Aynı şekilde, DPT desteği ile kurulan Kütle Spektrometre Merkezi, Kompozit Malzemeler Araştırmalar Merkezi ve Uygulamalı Kuantum Merkezi de kuruluş aşamalarını tamamlayıp kısa süre içinde İYTE ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden araştırmacıların kullanımına açık hale gelecektir.

Gerek merkez laboratuvarları ve ileri araştırma merkezleri, gerekse bölüm ve programlarındaki gelişmiş laboratuvar donanımıyla İYTE, çok sayıda ulusal (TÜBİTAK, DPT, SAN-TEZ, BAP) ve uluslararası (AB) proje yürütmektedir.

Çevre Geliştirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Merkezin amacı; çevre ile ilgili konularda araştırma yapmak, bu konuda disiplinler arası çalışmaları teşvik ve organize etmek, diğer üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ve sanayi kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek ve bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak merkezi laboratuarları oluşturmak, donanım ve verileri sağlamaktır.

Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 • Bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak,
 • Çevre ile ilgili elde edeceği her türlü bilgi ve veriyi arşivlemek ve yaymak,
 • Enstitü tarafından öncelikle lisans üstü düzeyde yapılacak çalışma ve araştırmalarda, Merkezin laboratuvar, donanım gibi imkanlarından yararlanılmasını sağlamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör için araştırmalar planlamak, gerçekleştirmek ve bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu sistem ve bileşenlerini, sanayi ile birlikte planlamak, üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalandırmak,
 • Meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmaları yapmak, bu amaçla seminerler, atölye çalışmaları ve konferanslar düzenlemek, yazılı ve elektronik ortamlarda yayınlar hazırlamak,
 • Çevre konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Merkezimizin cihaz alt yapısında; element analizlerinde İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS), organik analizlerinde Sıvı Kromatografisi-Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi (µLC/Q-TOF/MS), Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS), Alev İyonizasyon, Termal İletkenlik ve Elektron Yakalama Dedektörlü Gaz Kromatografi Cihazları (GC-FID/TCD/ECD), Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Cihazı (HPLC), iyon analizlerinde İyon Kromatografi Cihazı (IC), Toplam Organik Karbon Cihazı (TOC), Fourier Dönüşümlü İnfrared Spektrometresi (FTIR), Potansiyometrik Titratör, Voltametre, Mikrodalga Bozundurma Sistemi gibi analiz ve örnek hazırlama sistemleri ve fazlası yer almaktadır.

Detaylı bilgi için : http://cevrearge.iyte.edu.tr/

Malzeme Araştırma Merkezi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Malzeme Araştırma (İYTE-MAM) Aralık 2001’de kurulmuştur. Amacı ülkemizin mevcut hammadde kaynaklarının değerlendirilmesi ve yükse teknoloji malzemelerinin geliştirilmesi yönünde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında araştırmalar yapmak, disiplinlerarası çalışmaları teşvik ve organize ederek bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak merkezi laboratuar olanaklarını sağlamaktır.

Merkez, belirtilen amaç doğrultusunda,

 • Bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmayı,
 • Bölümler arası ortak araştırmaları desteklemeyi,
 • Enstitü’deki diğer araştırma birimleriyle ortaklaşa kullanılması planlanan laboratuar donanımının Merkez’de bir araya getirilerek daha etkin kullanımını sağlamayı,
 • Enstitü’de yapılan yüksek lisans-doktora tezi çalışmaları ve diğer araştırmalarda, araştırmacıların Merkez’in olanaklarından yararlanmasını sağlamayı,
 • Endüstrinin ihtiyaç duyduğu ve gelişmesine olanak sağlayacak araştırma ve uygulama projelerini yürütmeyi,
 • Özel ve kamu ve kuruluşlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermeyi, seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlemeyi,
 • Söz konusu alanlarda ulusal ve uluslar arası işbirliğini hedeflemektedir.

Merkezde araştırma altyapısını oluşturan cihazlar şunlardır: Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM-EDX, ESEM), X-Işını Kırınımı (XRD), Taramalı Uç Mikroskobu (SPM-AFM/STM), Mekanik Test Cihazı (MTC), Termal Analiz Sistemi (DTA/TGA), Yüzey Alanı Ölçüm Cihazı (BET), X-ışınları Flouresans Spektroskobisi (XRF), Tane Boyutu Ölçüm Cihazı (Sedigarf) ve Dilatometre.

Detaylı bilgi için : http://mam.iyte.edu.tr/

Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Jeotermal Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin vizyonu, jeotermal enerjinin ülkemizin mümkün olan her yerinde bilim ve teknolojinin önerdiği yöntemlerle, ekonomik, sürdürülebilir ve yenilenebilir olarak kullanılmasına ve bu yolla toplumumuzun daha sağlıklı bir çevreye sahip olmasına katkıda bulunmak, jeotermal enerji bilimi ve teknolojisinin ülkemizde yayılmasını sağlamaktır.

İYTE JEOMER, mevcut laboratuvar olanakları ve taşınabilir cihazları ile jeotermal enerji başta olmak üzere tüm enerji sektörüne ölçüm, analiz, proje ve danışmanlık hizmetleri verir. Merkezde, sondaj kuyularında sıcaklık ve basınç ölçer, kayaçların ısı iletimi katsayısı, jeotermal akışkanın fiziksel ve kimyasal özelliklerini ölçebilecek cihazlar, yeraltı sularını izleyen cihazlar bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için : http://geocen.iyte.edu.tr/

Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi

Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi (BIOMER), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü araştırma merkezleri arasında bulunmaktadır. 2009 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı) araştırma altyapısı desteği ile kurulan ve hizmete giren BIOMER, yüksek profilli ve modern araştırma olanaklarını akademik ve endüstriyel kullanıcıların hizmetine sunmaktadır.

Cihaz ve ekipman listesi interdisipliner çalışmaların hızlı ve kaliteli bir şekilde ilerlemesi için tasarlanmış olan BIOMER temel bilim ve mühendislik araştırmalarının yanısıra tıbbi çalışmalar için de hizmet vermektedir. Konusunda uzman personel desteği ile yenilikçi çalışmalar da başlatabileceğiniz merkezimizde, halen onlarca yürütücü koordinatörlüğünde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, (TÜBİTAK), SAN-TEZ, DPT,  Türkiye Bilimler Akademisi, ve Avrupa Birliği 7. Çerçeve  projeleri sürdürülmektedir.

Detaylı bilgi için : http://biyomer.iyte.edu.tr/