Lisans Programı

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencinin eğitim planında yer alan dersler ile aldığı diğer dersleri başarı ile tamamlaması ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamış olması gereklidir. (Bologna süreci kapsamında, öğrencilerin lisans eğitimi sonunda en az 240 AKTS kredisini tamamlamış olması beklenmektedir.)

Daha fazla bilgi için TIKLAYINIZ.

 

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÖNERİLEN MÜFREDATI

DÖNEM-1 T+U+L AKTS KREDİSİ ÖN KOŞUL
MATH-141 Temel Analiz 1 3+2+0 5
PHYS-121 Genel Fizik 1 3+2+0 7
CHEM-121 Genel Kimya I 3+0+0 5
CHEM-141 Genel Kimya Lab I 0+2+0 2
ENG-101 İngilizce Yazma ve Okuma Becerileri I 3+0+0 3
ENV-101 Çevre Mühendisliğine Giriş 2+0+0 8
  30

 

DÖNEM-2 T+U+L AKTS KREDİSİ ÖN KOŞUL
MATH-121 Temel Analiz II 3+2+0 6
ENV-102 Teknik Çizim 2+2+0 5
CHEM 122 Genel Kimya II 3+0+0 5
CHEM 142 Genel Kimya Lab II 0+2+0 2
ENG-102 İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri II 3+0+0 3
ENV-106 Çevre Etiği 2+0+0 3
ENV-104 Bilgisayar Programlama 2+2+0 6
  30

 

DÖNEM-3 T+U+L AKTS KREDİSİ ÖN KOŞUL
MATH-255 Diferansiyel Denklemler 4+0+0 6
CHEM-221 Organik Kimya 4+0+0 5
ENV-201 Çevre Kimyası 3+0+0 5
ENV-203 Çevre Kimyası Lab 0+2+0 2
ENV-205 Mikrobiyoloji 3+0+0 4
ENV-207 İstatistik 2+2+0 5
HIST-201 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi – 1 2+0+0 2
TURK-201 Türk Dili Dersleri– 1 2+0+0 2
  31

 

DÖNEM-4 T+U+L AKTS KREDİSİ ÖN KOŞUL
CHEM-321 Fiziksel Kimya 3+0+0 4
ENV-202 Çevre Mühendisliği Süreç Prensipleri 3+0+0 6
ENV-204 Akışkanlar Mekaniği 3+0+0 6
ENV-210 Çevre Ekonomisi 3+0+0 5
ENV-206 Hidroloji 3+0+0 5
HIST-202 Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi – 2 2+0+0 2
TURK-202 Türk Dili Dersleri – 2 2+0+0 2
  30

 

DÖNEM-5 T+U+L AKTS KREDİSİ ÖN KOŞUL
ENV-301 Su Arıtma Temel İşlemleri ve Süreçleri 3+2+0 6
ENV-303 Su Getirme ve Kanalizasyon 3+0+0 5
ENV-305 Termodinamik 3+0+0 5
ENG-301 Teknik Yazı ve İletişim 3+0+0 3
ELT1-Teknik Seçmeli – 1 3+0+0 5
ENV-307 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 2
ENV-309 Staj-I 0+0+0 6
  32

 

DÖNEM-6 T+U+L AKTS KREDİSİ ÖN KOŞUL
ENV-302 Atıksu Arıtma Temel İşlemleri ve Süreçleri 3+2+0 6
ENV-304 Taşınım Süreçleri 3+1+0 6
ENV-306 Hava Kirliliği 3+0+0 5
ENV-308 Çevre Modellemesi 3+0+0 5
ENV-310 Katı Atık Yönetimi 3+0+0 5
ELS1-Sosyal Seçmeli Ders – 1 3+0+0 3
  30

 

DÖNEM-7 T+U+L AKTS KREDİSİ ÖN KOŞUL
ENV-401 Çevre Mühendisliği Tasarım – 1 2+4+0 7
ENV-403 Hava Kirliliği Kontrolü 3+0+0 5
ELS2-Sosyal Seçmeli Ders – 2 3+0+0 3
ELT2-Teknik Seçmeli Ders – 2 3+0+0 5
ELT3 Teknik Seçmeli Ders – 3 3+0+0 5
ENV-409 Staj-II 0+0+0 6
32

 

DÖNEM-8 T+U+L AKTS KREDİSİ ÖN KOŞUL
ENV-402 Çevre Mühendisliği Tasarım – 2 2+4+0 12 ENV-401
ENV-404 Çevre Mühendisliği Çalışması 0+4+0 5
ELT4-Teknik Seçmeli Ders – 4 (3+0)3 5
ELT5-Teknik Seçmeli – 5 (3+0)3 5
ELS3-Sosyal Seçmeli Ders – 3 (3+0)3 3
  30
TOPLAM 244

T: Teorik

U: Uygulama

L: Laboratuvar

 

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER (ELT-X)

T+U+L AKTS KREDİSİ
EN405 Katılar ve Biyokatılar Arıtım ve Uzaklaştırma 3+0+0 5
ENV406 Deniz Kirliliği 3+0+0 5
ENV407 Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü 3+0+0 5
ENV408 Kalıcı Organik Kirleticiler 3+0+0 5
ENV410 Enerji Sistemlerinin Çevresel Etkileri 3+0+0 5
ENV411 İleri Atık Su Arıtımı 3+0+0 5

SOSYAL SEÇMELİ DERSLER (ELS-X)

  T+U+L AKTS KREDİSİ
EDU602-ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2+0 3
EDU601-GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0+0 3
HUM501-ARAŞTIRMA İÇİN LATİNCE I 4+0+0 3
HUM502-ARAŞTIRMA İÇİN LATİNCE II 4+0+0 3
ART201-DESEN-SKEÇ 0+3+0 3
ART202-RESİM SANATI 0+3+0 3
ART203-HEYKEL SANATI 0+3+0 3
ART204-ARTİSTİK SERAMİK SANATI 0+3+0 3
ART205-RENKLİ FOTOĞRAFÇILIK 0+3+0 3
ART206-SES PRODÜKSİYON VE TASARIMINA GİRİŞ 3+0+0 3
ART210-BATI MÜZİĞİ VE ESTETİK 3+0+0 3
ART211-MÜZİK ATÖLYESİ 0+3+0 3
ART212-ARMONİYE GİRİŞ 0+3+0 3
ART213-PİYANOYA GİRİŞ 0+3+0 3
ART230-DANS EĞİTİMİ 0+3+0 3
ART231-GELENEKSEL TÜRK HALK DANSLARI I 0+3+0 3
ART232-GELENEKSEL TÜRK HALK DANSLARI II 0+3+0 3
ART233-KARŞILAŞTIRMALI FOLKLORİK DANSLAR 0+3+0 3
CHN201-TEMEL ÇİNCE I 3+0+0 3
FREN201-TEMEL FRANSIZCA I 3+0+0 3
FREN202-TEMEL FRANSIZCA II 3+0+0 3
FREN203-ORTA DUZEY FRANSIZCA I 3+0+0 3
FREN204-ORTA DUZEY FRANSIZCA II 3+0+0 3
FREN205-İLERİ DÜZEY FRANSIZCA I 3+0+0 3
GER201-TEMEL ALMANCA I 3+0+0 3
GER202-TEMEL ALMANCA II 3+0+0 3
GER203-ORTA DUZEY ALMANCA I 3+0+0 3
GER204-ORTA DUZEY ALMANCA II 3+0+0 3
HUM203-SOSYAL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ 3+0+0 3
HUM204-TÜRKÇENİN ETKİLİ VE DOĞRU KULLANIMI 3+0+0 3
HUM206-KARŞILAŞTIRMALI KÜLTÜRLER 3+0+0 3
HUM207-OSMANLI TARİHİ I 3+0+0 3
HUM208-OSMANLI TARİHİ II 3+0+0 3
HUM211-RUS KÜLTÜRÜNE GİRİŞ 3+0+0 3
HUM213-BATI UYGARLIKLARI TARİHİ I 3+0+0 3
HUM214-BATI UYGARLIKLARI TARİHİ II 3+0+0 3
HUM215-MİTOLOJİ 3+0+0 3
HUM216-FOLKLOR METİNLERİNİN ANALİZİ 3+0+0 3
HUM217-SANAT TARİHİ I 3+0+0 3
HUM218-SANAT TARİHİ II 3+0+0 3
HUM219-SANAT TARİHİ III 3+0+0 3
HUM220-JAPON KÜLTÜRÜNE GİRİŞ 3+0+0 3
HUM223-FRANSIZ KÜLTÜRÜNE GİRİŞ 3+0+0 3
HUM226-ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDAN METİN İNCELEMELERİ 3+0+0 3
HUM227-TÜRK DİL REFORMU 3+0+0 3
HUM230-GURUP DİNAMİKLERİ 3+0+0 3
HUM231-ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ 3+0+0 3
HUM232-SANAT VE GÜNDELİK YAŞAMDA GÖRSEL İLETİŞİM SEMBOLLERİ 3+0+0 3
HUM233-SANATTA GÖRSEL ALGI 3+0+0 3
HUM240-İSPANYOL KÜLTÜRÜNE GİRİŞ 3+0+0 3
HUM251-OSMANLI TÜRKÇESİ I 3+0+0 3
HUM252-OSMANLI TÜRKÇESİ II 3+0+0 3
HUM255-LATİNCE I 3+0+0 3
HUM256-LATİNCE II 3+0+0 3
JAP201-TEMEL JAPONCA I 3+0+0 3
JAP202-TEMEL JAPONCA II 3+0+0 3
JAP203-ORTA DÜZEY JAPONCA I 3+0+0 3
MAN203-PROJE YÖNETİMİ 3+0+0 3
MAN205-YENİLİK YÖNETİMİ 3+0+0 3
MAN206-İŞLETMELER VE İŞ YAŞAMI 3+0+0 3
MAN210-KURUMSAL İLETİŞİM VE YÖNETİM BECERİLERİ 3+0+0 3
MAN211-MÜHENDİSLER İÇİN İLETİŞİM VE YÖNETİM BECERİLERİ 3+0+0 3
MAN215-MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 3+0+0 3
MAN216-PAZARLAMAYA GİRİŞ 3+0+0 3
MAN217-YÖNETİMİN TEMELLERİ 3+0+0 3
MAN218-GİRİŞİMCİLİK 3+0+0 3
MAN220-LİDERLİK 3+0+0 3
MAN221-ÖRGÜTSEL VE KİŞİSEL KARİYER YÖNETİMİ 3+0+0 3
MAN223-YARATICI PROJE YAZIMI VE SUNUMU 3+0+0 3
MAN230-İŞ HAYATINDA HUKUK 3+0+0 3
MAN231-MARKA, PATENT ve FİKRİ HAKLAR 3+0+0 3
RUS201-TEMEL RUSÇA I 3+0+0 3
RUS202-TEMEL RUSÇA II 3+0+0 3
RUS203-ORTA DUZEY RUSÇA I 3+0+0 3
RUS204-ORTA DUZEY RUSÇA II 3+0+0 3
RUS205-ILERI DUZEY RUSCA I 3+0+0 3
RUS206-ILERI DUZEY RUSCA II 3+0+0 3
SPAN203-ORTA DUZEY ISPANYOLCA I 3+0+0 3
SPAN204-ORTA DUZEY ISPANYOLCA II 3+0+0 3
SPRT201-TENİS I 0+3+0 3
SPRT202-TENİS II 0+3+0 3
SPRT203-BADMİNGTON 0+3+0 3
SPRT204-BASKETBOL 0+3+0 3
SPRT206-MASA TENİSİ 0+3+0 3
SPRT208-TEMEL FİTNESS TEKNİKLERİ 0+3+0 3
SPRT210-YÜZME TEMEL EĞİTİMİ 0+3+0 3
ITAL202-TEMEL ITALYANCA II 3+0+0 3
CHN202-TEMEL ÇİNCE II 3+0+0 3
ECON201-YENİLİK EKONOMİSİ 3+0+0 3
HUM201-FELSEFEYLE DÜŞÜNÜŞ 3+0+0 3
HUM228-MEDYA VE EDEBİYATTA ELEŞTİREL OKUMA 3+0+0 3
ITAL201-TEMEL ITALYANCA I 3+0+0 3
MAN207-YARATICILIĞIN ESASLARI 3+0+0 3
MAN208-REKLAMCILIĞA GİRİŞ 3+0+0 3
SPAN201-TEMEL ISPANYOLCA I 3+0+0 3
SPAN202-TEMEL ISPANYOLCA II 3+0+0 3
SPRT209-YÜZME I 0+3+0 3
TURK207-ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN AKADEMİK TÜRKÇE 3+0+0 3