Çevre Mühendisliği Lisans Programı 2018 Müfredatı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÖNERİLEN MÜFREDATI

DÖNEM-1 T+U+L AKTS KREDİSİ ÖN KOŞUL
MATH-141 Temel Analiz 1 3+2+0 5
PHYS-121 Genel Fizik 1 3+2+0 7
CHEM-121 Genel Kimya I 3+0+0 5
CHEM-141 Genel Kimya Lab I 0+2+0 2
ENG-101 İngilizce Yazma ve Okuma Becerileri I 3+0+0 3
ENV-101 Çevre Mühendisliğine Giriş 2+0+0 8
  30

 

DÖNEM-2 T+U+L AKTS KREDİSİ ÖN KOŞUL
MATH-121 Temel Analiz II 3+2+0 6
ENV-102 Teknik Çizim 2+2+0 5
CHEM 122 Genel Kimya II 3+0+0 5
CHEM 142 Genel Kimya Lab II 0+2+0 2
ENG-102 İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri II 3+0+0 3
ENV-106 Çevre Etiği 2+0+0 3
ENV-104 Bilgisayar Programlama 2+2+0 6
  30

 

DÖNEM-3 T+U+L AKTS KREDİSİ ÖN KOŞUL
MATH-255 Diferansiyel Denklemler 4+0+0 6
CHEM-221 Organik Kimya 4+0+0 5
ENV-201 Çevre Kimyası 3+0+0 5
ENV-203 Çevre Kimyası Lab 0+2+0 2
ENV-205 Mikrobiyoloji 3+0+0 4
ENV-207 İstatistik 2+2+0 5
HIST-201 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi – 1 2+0+0 2
TURK-201 Türk Dili Dersleri– 1 2+0+0 2
  31

 

DÖNEM-4 T+U+L AKTS KREDİSİ ÖN KOŞUL
CHEM-321 Fiziksel Kimya 3+0+0 4
ENV-202 Çevre Mühendisliği Süreç Prensipleri 3+0+0 6
ENV-204 Akışkanlar Mekaniği 3+0+0 6
ENV-210 Çevre Ekonomisi 3+0+0 5
ENV-206 Hidroloji 3+0+0 5
HIST-202 Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi – 2 2+0+0 2
TURK-202 Türk Dili Dersleri – 2 2+0+0 2
  30

 

DÖNEM-5 T+U+L AKTS KREDİSİ ÖN KOŞUL
ENV-301 Su Arıtma Temel İşlemleri ve Süreçleri 3+2+0 6
ENV-303 Su Getirme ve Kanalizasyon 3+0+0 5
ENV-305 Termodinamik 3+0+0 5
ENG-301 Teknik Yazı ve İletişim 3+0+0 3
ELT1-Teknik Seçmeli – 1 3+0+0 5
ENV-307 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 2
ENV-309 Staj-I 0+0+0 6
  32

 

DÖNEM-6 T+U+L AKTS KREDİSİ ÖN KOŞUL
ENV-302 Atıksu Arıtma Temel İşlemleri ve Süreçleri 3+2+0 6
ENV-304 Taşınım Süreçleri 3+1+0 6
ENV-306 Hava Kirliliği 3+0+0 5
ENV-308 Çevre Modellemesi 3+0+0 5
ENV-310 Katı Atık Yönetimi 3+0+0 5
ELS1-Sosyal Seçmeli Ders – 1 3+0+0 3
  30

 

DÖNEM-7 T+U+L AKTS KREDİSİ ÖN KOŞUL
ENV-401 Çevre Mühendisliği Tasarım – 1 2+4+0 7
ENV-403 Hava Kirliliği Kontrolü 3+0+0 5
ELS2-Sosyal Seçmeli Ders – 2 3+0+0 3
ELT2-Teknik Seçmeli Ders – 2 3+0+0 5
ELT3 Teknik Seçmeli Ders – 3 3+0+0 5
ENV-409 Staj-II 0+0+0 6
32

 

DÖNEM-8 T+U+L AKTS KREDİSİ ÖN KOŞUL
ENV-402 Çevre Mühendisliği Tasarım – 2 2+4+0 12 ENV-401
ENV-404 Çevre Mühendisliği Çalışması 0+4+0 5
ELT4-Teknik Seçmeli Ders – 4 (3+0)3 5
ELT5-Teknik Seçmeli – 5 (3+0)3 5
ELS3-Sosyal Seçmeli Ders – 3 (3+0)3 3
  30
TOPLAM 244

T: Teorik

U: Uygulama

L: Laboratuvar

 

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER (ELT-X)

T+U+L AKTS KREDİSİ
EN405 Katılar ve Biyokatılar Arıtım ve Uzaklaştırma 3+0+0 5
ENV406 Deniz Kirliliği 3+0+0 5
ENV407 Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü 3+0+0 5
ENV408 Kalıcı Organik Kirleticiler 3+0+0 5
ENV410 Enerji Sistemlerinin Çevresel Etkileri 3+0+0 5
ENV411 İleri Atık Su Arıtımı 3+0+0 5

SOSYAL SEÇMELİ DERSLER (ELS-X)

  T+U+L AKTS KREDİSİ
EDU602-ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2+0 3
EDU601-GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0+0 3
HUM501-ARAŞTIRMA İÇİN LATİNCE I 4+0+0 3
HUM502-ARAŞTIRMA İÇİN LATİNCE II 4+0+0 3
ART201-DESEN-SKEÇ 0+3+0 3
ART202-RESİM SANATI 0+3+0 3
ART203-HEYKEL SANATI 0+3+0 3
ART204-ARTİSTİK SERAMİK SANATI 0+3+0 3
ART205-RENKLİ FOTOĞRAFÇILIK 0+3+0 3
ART206-SES PRODÜKSİYON VE TASARIMINA GİRİŞ 3+0+0 3
ART210-BATI MÜZİĞİ VE ESTETİK 3+0+0 3
ART211-MÜZİK ATÖLYESİ 0+3+0 3
ART212-ARMONİYE GİRİŞ 0+3+0 3
ART213-PİYANOYA GİRİŞ 0+3+0 3
ART230-DANS EĞİTİMİ 0+3+0 3
ART231-GELENEKSEL TÜRK HALK DANSLARI I 0+3+0 3
ART232-GELENEKSEL TÜRK HALK DANSLARI II 0+3+0 3
ART233-KARŞILAŞTIRMALI FOLKLORİK DANSLAR 0+3+0 3
CHN201-TEMEL ÇİNCE I 3+0+0 3
FREN201-TEMEL FRANSIZCA I 3+0+0 3
FREN202-TEMEL FRANSIZCA II 3+0+0 3
FREN203-ORTA DUZEY FRANSIZCA I 3+0+0 3
FREN204-ORTA DUZEY FRANSIZCA II 3+0+0 3
FREN205-İLERİ DÜZEY FRANSIZCA I 3+0+0 3
GER201-TEMEL ALMANCA I 3+0+0 3
GER202-TEMEL ALMANCA II 3+0+0 3
GER203-ORTA DUZEY ALMANCA I 3+0+0 3
GER204-ORTA DUZEY ALMANCA II 3+0+0 3
HUM203-SOSYAL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ 3+0+0 3
HUM204-TÜRKÇENİN ETKİLİ VE DOĞRU KULLANIMI 3+0+0 3
HUM206-KARŞILAŞTIRMALI KÜLTÜRLER 3+0+0 3
HUM207-OSMANLI TARİHİ I 3+0+0 3
HUM208-OSMANLI TARİHİ II 3+0+0 3
HUM211-RUS KÜLTÜRÜNE GİRİŞ 3+0+0 3
HUM213-BATI UYGARLIKLARI TARİHİ I 3+0+0 3
HUM214-BATI UYGARLIKLARI TARİHİ II 3+0+0 3
HUM215-MİTOLOJİ 3+0+0 3
HUM216-FOLKLOR METİNLERİNİN ANALİZİ 3+0+0 3
HUM217-SANAT TARİHİ I 3+0+0 3
HUM218-SANAT TARİHİ II 3+0+0 3
HUM219-SANAT TARİHİ III 3+0+0 3
HUM220-JAPON KÜLTÜRÜNE GİRİŞ 3+0+0 3
HUM223-FRANSIZ KÜLTÜRÜNE GİRİŞ 3+0+0 3
HUM226-ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDAN METİN İNCELEMELERİ 3+0+0 3
HUM227-TÜRK DİL REFORMU 3+0+0 3
HUM230-GURUP DİNAMİKLERİ 3+0+0 3
HUM231-ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ 3+0+0 3
HUM232-SANAT VE GÜNDELİK YAŞAMDA GÖRSEL İLETİŞİM SEMBOLLERİ 3+0+0 3
HUM233-SANATTA GÖRSEL ALGI 3+0+0 3
HUM240-İSPANYOL KÜLTÜRÜNE GİRİŞ 3+0+0 3
HUM251-OSMANLI TÜRKÇESİ I 3+0+0 3
HUM252-OSMANLI TÜRKÇESİ II 3+0+0 3
HUM255-LATİNCE I 3+0+0 3
HUM256-LATİNCE II 3+0+0 3
JAP201-TEMEL JAPONCA I 3+0+0 3
JAP202-TEMEL JAPONCA II 3+0+0 3
JAP203-ORTA DÜZEY JAPONCA I 3+0+0 3
MAN203-PROJE YÖNETİMİ 3+0+0 3
MAN205-YENİLİK YÖNETİMİ 3+0+0 3
MAN206-İŞLETMELER VE İŞ YAŞAMI 3+0+0 3
MAN210-KURUMSAL İLETİŞİM VE YÖNETİM BECERİLERİ 3+0+0 3
MAN211-MÜHENDİSLER İÇİN İLETİŞİM VE YÖNETİM BECERİLERİ 3+0+0 3
MAN215-MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 3+0+0 3
MAN216-PAZARLAMAYA GİRİŞ 3+0+0 3
MAN217-YÖNETİMİN TEMELLERİ 3+0+0 3
MAN218-GİRİŞİMCİLİK 3+0+0 3
MAN220-LİDERLİK 3+0+0 3
MAN221-ÖRGÜTSEL VE KİŞİSEL KARİYER YÖNETİMİ 3+0+0 3
MAN223-YARATICI PROJE YAZIMI VE SUNUMU 3+0+0 3
MAN230-İŞ HAYATINDA HUKUK 3+0+0 3
MAN231-MARKA, PATENT ve FİKRİ HAKLAR 3+0+0 3
RUS201-TEMEL RUSÇA I 3+0+0 3
RUS202-TEMEL RUSÇA II 3+0+0 3
RUS203-ORTA DUZEY RUSÇA I 3+0+0 3
RUS204-ORTA DUZEY RUSÇA II 3+0+0 3
RUS205-ILERI DUZEY RUSCA I 3+0+0 3
RUS206-ILERI DUZEY RUSCA II 3+0+0 3
SPAN203-ORTA DUZEY ISPANYOLCA I 3+0+0 3
SPAN204-ORTA DUZEY ISPANYOLCA II 3+0+0 3
SPRT201-TENİS I 0+3+0 3
SPRT202-TENİS II 0+3+0 3
SPRT203-BADMİNGTON 0+3+0 3
SPRT204-BASKETBOL 0+3+0 3
SPRT206-MASA TENİSİ 0+3+0 3
SPRT208-TEMEL FİTNESS TEKNİKLERİ 0+3+0 3
SPRT210-YÜZME TEMEL EĞİTİMİ 0+3+0 3
ITAL202-TEMEL ITALYANCA II 3+0+0 3
CHN202-TEMEL ÇİNCE II 3+0+0 3
ECON201-YENİLİK EKONOMİSİ 3+0+0 3
HUM201-FELSEFEYLE DÜŞÜNÜŞ 3+0+0 3
HUM228-MEDYA VE EDEBİYATTA ELEŞTİREL OKUMA 3+0+0 3
ITAL201-TEMEL ITALYANCA I 3+0+0 3
MAN207-YARATICILIĞIN ESASLARI 3+0+0 3
MAN208-REKLAMCILIĞA GİRİŞ 3+0+0 3
SPAN201-TEMEL ISPANYOLCA I 3+0+0 3
SPAN202-TEMEL ISPANYOLCA II 3+0+0 3
SPRT209-YÜZME I 0+3+0 3
TURK207-ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN AKADEMİK TÜRKÇE 3+0+0 3