Doç. Dr. Hatice Eser ÖKTEN

Çevre Ar-Ge Merkez Müdürü

Doçent Doktor 

İletişim:

 • +90 232 750 6853
 • Mühendislik Fakültesi - C Binası, Oda No: B-202
 
Hocamızın akademik çalışmalarına erişmek için aşağıdaki GCRIS bilgi butonuna tıklayınız.

Eğitim:

 • Doktora, University of Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin, ABD
 • Yüksek Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
 • Lisans, İstanbul  Üniversitesi, İstanbul

 

Araştırma Alanları:

 • Atıksuların arıtılması
 • Mikrobiyal ekoloji
 • Su arıtımında ileri oksidasyon ve membran prosesleri
 • Biyosensör uygulamalarında termodinamik modelleme

Güncel yayınlar:

 • Aydin, M. I., Ozaktac, D., Yuzer, B., Doğu, M., Inan, H., Okten, H. E., … & Selcuk, H. (2022). Desalination and Detoxification of Textile Wastewater by Novel Photocatalytic Electrolysis Membrane Reactor for Ecosafe Hydroponic Farming. Membranes12(1), 10 https://doi.org/10.3390/membranes12010010
 • Goren, A. Y., & Okten, H. E. (2021). Simultaneous energy production, boron and COD removal using a novel microbial desalination cellDesalination518, 115267 https://doi.org/10.1016/j.desal.2021.115267
 • Can-Terzi, B., Goren, A. Y., Okten, H. E., & Sofuoglu, S. C. (2021). Biosorption of methylene blue from water by live Lemna minor. Environmental Technology & Innovation22, 101432 https://doi.org/10.1016/j.eti.2021.101432
 • Gungormus, E., Sofuoglu, A., Celik, H., Gedik, K., Mulder, M. D., Lammel, G., Okten, H. E.,… & Kurt-Karakus, P. B. (2021). Selected Persistent Organic Pollutants in Ambient Air in Turkey: Regional Sources and Controlling Factors. Environmental Science & Technology https://doi.org/10.1021/acs.est.0c06272.
 • Goren, A. Y., & Okten, H. E. (2021). Energy production from treatment of industrial wastewater and boron removal in aqueous solutions using microbial desalination cellChemosphere285, 131370 https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131370.