Dr. Öğr. Üyesi Hatice Eser ÖKTEN

Çevre Mühendisliği Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

İletişim:

 • +90 232 750 6853
 • İnşaat Mühendisliği Binası, Oda No: B-202

 Eğitim:

 • Doktora, University of Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin, ABD
 • Yüksek Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
 • Lisans, İstanbul  Üniversitesi, İstanbul

 

Araştırma Alanları:

 • Atıksuların arıtılması
 • Mikrobiyal ekoloji
 • Su arıtımında ileri oksidasyon ve membran prosesleri
 • Biyosensör uygulamalarında termodinamik modelleme

Güncel yayınlar:

 • Öktem Yalçın Aşkın, Yüzer Burak, Aydın Muhammed İberia, Ökten Hatice Eser,Meriç Pagano Süreyya,Selçuk Hüseyin (2019).  Chloride or sulfate? Consequences for ozonation of textile wastewater.  Journal of Environmental Management, 247, 749-755., Doi: 10.1016/j.jenvman.2019.06.114 (Yayın No: 5139592)
 • Doğdu Okçu Gamze,Ökten Hatice Eser, Yalçuk Arda (2019).  Heterogeneous photocatalytic degradation and mineralization of 2,4-dichlorophenoxy acetic acid (2,4-D): Its performance, kinetics, and economic analysis.  Desalination and Water Treatment, 137, 312-327., Doi: 10.5004/dwt.2019.23348 (Yayın No: 5139581)
 • Doğdu Okçu Gamze, Ökten Hatice Eser, Yalçuk Arda (2018).  A hybrid process for 2,4-dichlorophenoxy acetic acid herbicidal treatment and its microbial identification by MALDI-TOF mass spectrometry.  Environmental Technology, 1-13., Doi: 10.1080/09593330.2018.1510433 (Yayın No: 4411022)
 • Doğdu Okçu Gamze, Yalçuk Arda, Ökten Hatice Eser,Baldan Pakdil Nazlı (2018).  A Box-Behnken design (BBD) optimization of the photocatalytic degradation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) using TiO2/H2O2.  Desalination and Water Treatment, 123, 186-195., Doi: 10.5004/dwt.2018.22681 (Yayın No: 4411015)
 • Kurt Karakuş Perihan Binnur,Uğranlı Çiçek Tuğba,Sofuoğlu Sait Cemil,Çelik Halil,Güngörmüş Elif,Gedik Kadir,Sofuoğlu Aysun, Ökten Hatice Eser,Birgül Aşkın,Alegria Henry,Jones Kevin C (2018).  The first countrywide monitoring of selected POPs: Polychlorinated biphenyls (PCBs), polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and selected organochlorine pesticides (OCPs) in the atmosphere of Turkey.  Atmospheric Environment, 177, 154-165. (Yayın No: 4704138)
 • Aydın Muhammed İberia,Yüzer Burak,Öngen Atakan, Ökten Hatice Eser,Selçuk Hüseyin (2018).  Comparison of ozonation and coagulation decolorization methods in real textile wastewater.  Desalination and Water Treatment, 103, 5-64., Doi: 10.5004/dwt.2018.21880 (Yayın No: 4343838)