Hakkımızda

Çevre Mühendisliği Bölümü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kuruluşundan itibaren çevre alanında gelişmeye verdiği önemi, Çevre Mühendisliği programına kurduğu ilk dört disiplinlerarası alan arasında yer vererek vurgulamıştır.  Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans programı 1997 yılından bu yana araştırmacılar yetiştirmektedir. Çevre Bilimi ve Mühendisliği Doktora programı 2014 yılında oluşturulmuş olup Bahar-2015 döneminden itibaren öğrenci almaktadır. Çevre Mühendisliği lisans programımız 2018 yılında açılmış olup öğrenci almaktadır.

Çevre Mühendisliği çevreyi koruma ve geliştirme amaçlı teknik ve bilimsel çözümler üreten bir mühendislik dalıdır. Bu alandaki mühendisler, hava, su ve toprak kirliliğini önlemek ve kontrol etmek, atık yönetimi ve geri dönüşüm, su ve atık su arıtma, çevre politikalarının oluşturulması ve uygulanması ve sürdürülebilir enerji çözümleri geliştirmek gibi konularda çalışır. Çevre Mühendisliği, insanların ve ekosistemlerin sağlığını korumak ve çevre kalitesini iyileştirmek için teknik bilgi ve beceriye dayanır

MİSYON

Odağında insan – doğa ekosisteminin olduğu yerel, bölgesel ve küresel çevre problemlerine yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmek için ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmaktır.

VİZYON

Bilim ve teknolojide öncü, eğitimde özgün, öğrenci odaklı ve uygulamalı öğrenim fırsatı sunan, sorunları bütüncül bir yaklaşımla ele alarak ekonomik, kültürel ve coğrafi açılardan en uygun çözümleri üretebilecek nitelikli mühendis ve araştırmacılar yetiştiren, uluslararası etkiye sahip, bölgesinde lider bir bölüm olmaktır