Yüksek Lisans Programı

Çevre Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı 2018-2019 Bahar Yarıyılı

Açılacak Dersler

Adayların herhangi bir mühendislik disiplininden lisans derecesine sahip olması gerekmektedir.          Yüksek lisans programına kabul ediltikten sonra aşağıda verilen ders programlarından en az 21 kredi ders tamamlamak ve tez zorunluluğu vardır. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nün özel izni olmadığı takdirde tez kabulüne kadar bütün yüksek lisans öğrencilerinin sürekli kayıtları zorunludur. Öğrenciler en az üç tane zorunlu olarak belirtilen dersler arasından seçim yapmak zorundadırlar. Kalan kredi ihtiyaçları diğer bölümlerin ya da diğer disiplinlerarası yüksek lisans programlarının sunduğu ilişkili derslerle tamamlanabilir.

AKTS formlarına Uluslar arası İlişkiler Ofisi’nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Zorunlu Dersler

Grup Ders kodu Ders adı  Kredi Açıldığı bölüm
ENV 500 Tez  0+1 Çevre Mühendisliği
ENV 598 Araştırma Semineri*  0+2 Çevre Mühendisliği
1 CHE 505 Isı Kütle ve Momentum Transferi I  3+0 Kimya Mühendisliği
CHE 533 Çevre Mühendisliğinde Kütle Taşınımı  3+0 Kimya Mühendisliği
2 CHEM 515 Çevre Kimyası  3+0 Kimya
CHEM 577 Ara Yüzeysel Olaylar  3+0 Kimya
3 CE 501 Mühendislikte İleri Analitik Metodlar  3+0 İnşaat Mühendisliği
CE 502 Mühendislikte İleri Nümerik Metodlar  3+0 İnşaat Mühendisliği
CHEM 513 Kemometri  3+0 Kimya
FE 534 Mühendisler İçin Çoklu-Değişkenlerinİstatiksel Analizi  3+0 Gıda Mühendisliği

     * Tüm öğrenciler en geç 4. dönemlerine kadar bu derse kayıt olmuş olmalıdırlar.

Seçmeli Dersler

Ders kodu Ders adı Açıldığı bölüm
ENV 580 Çevre Mühendisliğinde Özel Konular Çevre Mühendisliği
ENV 590 Teknik Rapor Yazma Çevre Mühendisliği
CHE 523 Biyokimya Mühendisliği I Kimya Mühendisliği
CHE 525 Yanma Olayları Kimya Mühendisliği
CHE 529 Hava Kirliliğinde Gaz Kontrol Prosesleri Kimya Mühendisliği
CHE 538 Çevresel Maruziyet ve Risk Değerlendirmesi Kimya Mühendisliği
CHE 539 Bina-İçi Hava Kirliliği Kimya Mühendisliği
CHE 540 Hava Kirliliğinde Toz Kontrol Prosesleri Kimya Mühendisliği
CHE 542 Su ve Atık Arıtma Kimya Mühendisliği
CHE 544 Endüstriyel Atık Arıtma Kimya Mühendisliği
CHE 555 Ölçüm Cihazlarının ve Deneysel Verilerin

Analizinde Kullanılacak İstatistik Bilgileri

Kimya Mühendisliği
CHE 567 Karbon Dioksit Depolama Kimya Mühendisliği
CHEM 575 Kolloid Kimyası ve Yüzey Bilimi Kimya
CE 531 Çevresel Kalite Modellemesi İnşaat Mühendisliği
CE 532 Yeraltı Su Hidrolojisi ve Kirlilik Taşınımı İnşaat Mühendisliği
CE 533 Deniz Çevresinde Kirlilik Kontrolü İnşaat Mühendisliği
CE 534 Kaynağı Belli Olmayan Kirlilik İnşaat Mühendisliği
CE 551 Optimizasyon ve Tasarım İnşaat Mühendisliği
CE 553 Hava Kalite Yönetimi İnşaat Mühendisliği
CE 554 Toprak ve Yeraltı Suyu İyileştirme Teknolojileri İnşaat Mühendisliği
CE 556 Pis Su Islahı ve Tekrar Kullanımı İnşaat Mühendisliği
CE 557 Yeraltı Suyu İzleme Teknikleri İnşaat Mühendisliği
CE 558 Mühendislikte Çevresel Etki Değerlendirmesi İnşaat Mühendisliği
CE 561 GIS için Sayısal Haritacılık İnşaat Mühendisliği
CE 571 Mühendislikte Yapay Zeka Metodları İnşaat Mühendisliği
FE 515 Gıda Katkı Maddeleri, Kontaminantları ve Toksikolojisi Gıda Mühendisliği
FE 533 Enzim Karakterizasyonu ve Kinetiği Gıda Mühendisliği
FE 535 İstatistiksel Süreç Gözetimi ve Kalite Denetimi Gıda Mühendisliği
FE 536 Deney Tasarımı Yöntemleri Gıda Mühendisliği
FE 541 Gıda ve Çevre Virolojisi Gıda Mühendisliği
ME 524 Deney Tasarımı Makine Mühendisliği
ME 545 Jeotermal Enerjinin Direkt Kullanımı Makine Mühendisliği
ME 550 Rüzgar Enerjisi Makine Mühendisliği
ME 554 Jeotermal Mühendisliği Makine Mühendisliği
ME 570 Yapay İşlem Zekası Makine Mühendisliği
ME 578 Olasılık Bazlı Muhakeme Makine Mühendisliği
RES 511 Tarihi Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi Yöntemleri Mimari Restorasyon
RES 552 Tarihi Yapı Malzemeleri Laboratuvar Araştırma Teknikleri Mimari Restorasyon
AR 556 Toplam Kalite Yönetimi Mimarlık
ENE 572 Enerji Ekonomisi ve İşletmeciliği Enerji Mühendisliği

Adayların herhangi bir mühendislik disiplininden lisans derecesine sahip olması gerekmektedir.          Yüksek lisans programına kabul ediltikten sonra aşağıda verilen ders programlarından en az 21 kredi ders tamamlamak ve tez zorunluluğu vardır. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nün özel izni olmadığı takdirde tez kabulüne kadar bütün yüksek lisans öğrencilerinin sürekli kayıtları zorunludur. Öğrenciler en az üç tane zorunlu olarak belirtilen dersler arasından seçim yapmak zorundadırlar. Kalan kredi ihtiyaçları diğer bölümlerin ya da diğer disiplinlerarası yüksek lisans programlarının sunduğu ilişkili derslerle tamamlanabilir.

AKTS formlarına Uluslar arası İlişkiler Ofisi’nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Zorunlu Dersler

Grup Ders kodu Ders adı  Kredi Açıldığı bölüm
ENV 500 Tez  0+1 Çevre Mühendisliği
ENV 598 Araştırma Semineri*  0+2 Çevre Mühendisliği
1 CHE 505 Isı Kütle ve Momentum Transferi I  3+0 Kimya Mühendisliği
CHE 533 Çevre Mühendisliğinde Kütle Taşınımı  3+0 Kimya Mühendisliği
2 CHEM 515 Çevre Kimyası  3+0 Kimya
CHEM 577 Ara Yüzeysel Olaylar  3+0 Kimya
3 CE 501 Mühendislikte İleri Analitik Metodlar  3+0 İnşaat Mühendisliği
CE 502 Mühendislikte İleri Nümerik Metodlar  3+0 İnşaat Mühendisliği
CHEM 513 Kemometri  3+0 Kimya
FE 534 Mühendisler İçin Çoklu-Değişkenlerinİstatiksel Analizi  3+0 Gıda Mühendisliği

     * Tüm öğrenciler en geç 4. dönemlerine kadar bu derse kayıt olmuş olmalıdırlar.

Seçmeli Dersler

Ders kodu Ders adı Açıldığı bölüm
ENV 580 Çevre Mühendisliğinde Özel Konular Çevre Mühendisliği
ENV 590 Teknik Rapor Yazma Çevre Mühendisliği
CHE 523 Biyokimya Mühendisliği I Kimya Mühendisliği
CHE 525 Yanma Olayları Kimya Mühendisliği
CHE 529 Hava Kirliliğinde Gaz Kontrol Prosesleri Kimya Mühendisliği
CHE 538 Çevresel Maruziyet ve Risk Değerlendirmesi Kimya Mühendisliği
CHE 539 Bina-İçi Hava Kirliliği Kimya Mühendisliği
CHE 540 Hava Kirliliğinde Toz Kontrol Prosesleri Kimya Mühendisliği
CHE 542 Su ve Atık Arıtma Kimya Mühendisliği
CHE 544 Endüstriyel Atık Arıtma Kimya Mühendisliği
CHE 555 Ölçüm Cihazlarının ve Deneysel Verilerin

Analizinde Kullanılacak İstatistik Bilgileri

Kimya Mühendisliği
CHE 567 Karbon Dioksit Depolama Kimya Mühendisliği
CHEM 575 Kolloid Kimyası ve Yüzey Bilimi Kimya
CE 531 Çevresel Kalite Modellemesi İnşaat Mühendisliği
CE 532 Yeraltı Su Hidrolojisi ve Kirlilik Taşınımı İnşaat Mühendisliği
CE 533 Deniz Çevresinde Kirlilik Kontrolü İnşaat Mühendisliği
CE 534 Kaynağı Belli Olmayan Kirlilik İnşaat Mühendisliği
CE 551 Optimizasyon ve Tasarım İnşaat Mühendisliği
CE 553 Hava Kalite Yönetimi İnşaat Mühendisliği
CE 554 Toprak ve Yeraltı Suyu İyileştirme Teknolojileri İnşaat Mühendisliği
CE 556 Pis Su Islahı ve Tekrar Kullanımı İnşaat Mühendisliği
CE 557 Yeraltı Suyu İzleme Teknikleri İnşaat Mühendisliği
CE 558 Mühendislikte Çevresel Etki Değerlendirmesi İnşaat Mühendisliği
CE 561 GIS için Sayısal Haritacılık İnşaat Mühendisliği
CE 571 Mühendislikte Yapay Zeka Metodları İnşaat Mühendisliği
FE 515 Gıda Katkı Maddeleri, Kontaminantları ve Toksikolojisi Gıda Mühendisliği
FE 533 Enzim Karakterizasyonu ve Kinetiği Gıda Mühendisliği
FE 535 İstatistiksel Süreç Gözetimi ve Kalite Denetimi Gıda Mühendisliği
FE 536 Deney Tasarımı Yöntemleri Gıda Mühendisliği
FE 541 Gıda ve Çevre Virolojisi Gıda Mühendisliği
ME 524 Deney Tasarımı Makine Mühendisliği
ME 545 Jeotermal Enerjinin Direkt Kullanımı Makine Mühendisliği
ME 550 Rüzgar Enerjisi Makine Mühendisliği
ME 554 Jeotermal Mühendisliği Makine Mühendisliği
ME 570 Yapay İşlem Zekası Makine Mühendisliği
ME 578 Olasılık Bazlı Muhakeme Makine Mühendisliği
RES 511 Tarihi Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi Yöntemleri Mimari Restorasyon
RES 552 Tarihi Yapı Malzemeleri Laboratuvar Araştırma Teknikleri Mimari Restorasyon
AR 556 Toplam Kalite Yönetimi Mimarlık
ENE 572 Enerji Ekonomisi ve İşletmeciliği Enerji Mühendisliği