DÖNÜŞÜM EVDE BAŞLAR Temiz Bir Çevre için Bilinçlendirme Semineri

Küresel bir sorun olan “Çevreyi Koruma ve Destekleme” konu başlığını bireyden başlayarak, önce kendini sonra içinde yaşadığı toplumu ve dünyayı değiştirme vizyonundan hareketle çevreyi desteklemek ve çevrede bu değişimi yaratmak çok kapsamlı etki alanı nedeni ile önemlidir. Bu ilkelerden yola çıkarak Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğümüz, İzmir Dokuz Eylül Rotary ve Rotaract Kulüpleri işbirliği ile hayatın devamı için temel unsur olan çevre konusunda farkındalık yaratmak ve toplum bilincini pekiştirmek amacı ile birey olarak dönüşüme evden nasıl başlayacağımızı ve ev hayatımızı nasıl dönüştürebileceğimizi irdeleyen “DÖNÜŞÜM EVDE BAŞLAR” adlı panel gerçekleşti. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bu panelin düzenlenmesine katkı sunan İzmir Dokuz Eylül Rotary ve Rotaract Kulüplerine , Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.