BOSCH/BSH tarafından desteklenen proje

BOSCH/BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının Çerkezköy’de 550 bin m2 alanda kurulu olan fabrikasında, üretimin 2030 yılında tamamen karbon nötr olma hedefi doğrultusunda mevcut fabrikaların enerji verimliliğinin değerlendirilip modellenmesi, iyileştirilmesi ve aynı zamanda üretim prosesleriden ortaya çıkan atık miktarlarının belirlenmesi, azaltılması ve geri dönüştürülmesi/kullanılması/kazanılması amacı ile yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi ve uygulanması için yol haritasının oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi koordinatörlüğünde Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’den Prof. Dr. Turgut T. Onay ve Prof. Dr. Burak Demirel; Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm’den Prof. Dr. Metin Türkay, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr.-Ing. Mehmet Ali Küçüker’in yer aldığı proje BOSCH/BSH tarafından fonlanmaktadır.