Doktora Programı

Çevre Mühendisliği Bölümü Doktora Programı 2018-2019 Bahar Yarıyılı Ders Planı

Açılacak Dersler

Doktora Programı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğine göre yürütülür. Programa YL derecesi ile kabul edilenler toplam 21 krediden az olmamak kaydıyla en az 7 kredili ders, lisans derecesi ile kabul edilenler toplam 42 krediden az olmamak kaydıyla en az 14 ders ve seminer dersini almak zorundadır.  Öğrencinin yeterlilik sınavından başarılı olması, tez önerisi yapması ve doktora tezi hazırlaması gerekir. Doktora tezi bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmelidir.

Zorunlu Dersler

Ders kodu Ders adı  Kredi
ENV 600 Tez  (0-1) Kredisiz
CHE 533* Çevre Mühendisliğinde Kütle Taşınımı  (3-0) 3
ENV 601** Çevresel Teknolojinin Temelleri  (3-0) 3
ENV 602* İleri Çevre Kimyası  (3-0) 3
ENV 603* Çevresel İstatistik  (3-0) 3
*Tüm öğrenciler için zorunlu

** Lisans ya da yüksek lisans çevre mühendisliği derecesine sahip olmayan öğrenciler için zorunlu

Seçmeli Dersler

Ders kodu Ders adı  Kredi
ENV 580 Çevre Mühendisliğinde Özel Konular (3-0) 3
ENV 590 Teknik Rapor Yazma (0-2) Kredisiz
AR 556 Toplam Kalite Yönetimi (3-0) 3
CHE 505 Isı Kütle ve Momentum Transferi I (3-0) 3
CHE 523 Biyokimya Mühendisliği I (3-0) 3
CHE 525 Yanma Olayları (3-0) 3
CHE 529 Hava Kirliliğinde Gaz Kontrol Prosesleri (3-0) 3
CHE 538 Çevresel Maruziyet ve Risk Değerlendirmesi (3-0) 3
CHE 539 Bina-İçi Hava Kirliliği (3-0) 3
CHE 540 Hava Kirliliğinde Toz Kontrol Prosesleri (3-0) 3
CHE 542 Su ve Atık Arıtma (3-0) 3
CHE 544 Endüstriyel Atık Arıtma (3-0) 3
CHE 555 Ölçüm Cihazlarının ve Deneysel Verilerin Analizinde Kullanılacak İstatistik Bilgileri (3-0) 3
CHE 567 Karbon Dioksit Depolama (3-0) 3
CHEM 513 Kemometri (3-0) 3
CHEM 515 Çevre Kimyası (3-0) 3
CHEM 575 Kolloid Kimyası ve Yüzey Bilimi (3-0) 3
CE 501 Mühendislikte İleri Analitik Metodlar (3-0) 3
CE 502 Mühendislikte İleri Sayısal Metodlar (3-0) 3
CE 531 Çevresel Kalite Modellemesi (3-0) 3
CE 532 Yeraltı Suyu Hidrolojisi ve Kirlilik Taşınımı (3-0) 3
CE 533 Deniz Çevresinde Kirlenme Kontrolu (3-0) 3
CE 534 Kaynağı Belli Olmayan Kirlilik (3-0) 3
CE 551 Optimizasyon ve Tasarım (3-0) 3
CE 553 Hava Kalite Yönetimi (3-0) 3
CE 554 Zemin ve Yeraltısuyunu İyileştirme Tekniği (3-0) 3
CE 556 Pis Su Islahı ve Tekrar Kullanımı (3-0) 3
CE 557 Yeraltı Suyu İzleme Teknikleri (3-0) 3
CE 558 Mühendislikte Çevre Etki Değerlendirmesi (3-0) 3
CE 561 GIS için Sayısal Haritacılık (3-0) 3
CE 571 Mühendislikte Yapay Zeka Metodları (3-0) 3
ENE 572 Enerji Ekonomisi ve İşletmeciliği (3-0) 3
FE 515 Gıda Katkı Maddeleri, Kontaminantları veToksikolojisi (3-0) 3
FE 533 Enzim Karakterizasyonu ve Kinetiği (3-0) 3
FE 534 Mühendisler için Çok Değişkenli İstatikselAnalizler (3-0) 3
FE 535 İstatistiksel Süreç Gözetimi ve Kalite Denetimi (3-0) 3
FE 536 Deney Tasarımı Yöntemleri (3-0) 3
FE 541 Gıda ve Çevre Virolojisi (3-0) 3
ME 524 Deney Tasarımı (1-4) 3
ME 545 Jeotermal Enerjinin Direkt Kullanımı (3-0) 3
ME 550 Rüzgar Enerjisi (3-0) 3
ME 554 Jeotermal Mühendisliği (3-0) 3
ME 570 İşlemsel Zeka (3-0) 3
ME 578 Olasılık Bazlı Muhakeme (3-0) 3
RES 511 Tarihi Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi Yöntemleri (2-4) 4
RES 552 Tarihi Yapı Malzemeleri ile ilgili Laboratuar Araştırma Teknikleri (3-2) 4