İYTE Çevre Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçent Akademisyen Çağrısı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), yeni kurulmakta olan Çevre Mühendisliği Bölümü için tercihen Yardımcı Doçent seviyesinde akademisyen başvurularını bekliyor. Bu davet kapsamında tercihen su kalitesi ve kontrolu, endüstriyel ve evsel atıksu arıtma, toprak kirliliği ve kontrolu gibi çevre mühendisliğinin temel alanlarında güçlü araştırma profiline sahip adaylara ihtiyaç duymaktadır.

Kabul edilecek adayların bölümün gelişmesine katkı sağlamaları, üst düzeyde lisansüstü eğitimi üstlenmeleri ve üniversite dışı kaynaklardan destek alan kuvvetli bir araştırma programı oluşturmaları beklenecektir. Kabul edilecek öğretim üyelerinin İYTE minimum atama ve yükseltme kriterlerini karşılamaları, ve Çevre Mühendisliği lisans ve doktora derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, başvuracak adayların uzun süreli yurtdışı araştırma/çalışma tecrübesine sahip olması beklenmektedir.

İYTE, teknolojik alanlarda yüksek seviyede eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak misyonu ile 1992 yılında kurulmuş bir devlet üniversitesidir. İYTE Yerleşkesi, Ege Denizi kıyısında Gülbahçe, Urla’da bulunmaktadır. İYTE’de eğitim dili İngilizcedir, dolayısıyla adayların bu dilde ders verecek düzeyde olmaları gerekmektedir. Daha fazla bilgiye http://www.iyte.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlgililerin özgeçmişlerini, araştırma programı ve eğitime katkı önerilerini ve üç adet referans e-mail ve posta adresini, Prof.Dr. Sait C. Sofuoğlu’na (Çevre Müh. Bölüm Başkanı,  cemilsofuoglu@iyte.edu.tr) e-posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.